Održana redovna godišnja i izborna skupština Muzikološkog društva FBiH. Sarajevo, 30.05.2014.

U prostorijama Muzičke akademije u Sarajevu u petak, 30.05.2014. održana je redovna godišnja, te izborna skupština Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon redovnih izvještajnih aktivnosti Društva, u okviru kojih je predstavljen dosadašnji rad Upravnog, Nadzornog odbora, te Vijeća časti, usvojeni izvještaji o finansijskom poslovanju, članstvu i prijemu novih članova, uslijedio je izborni dio sjednice […]