9. Internacionalni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 23-26. oktobar 2014. PRELIMINARNI RASPORED I PROGRAM

FRIDAY, 24th October Musicology – first session  10-11,30 Lana Paćuka (Bosnia and Herzegovina) “PALE OF HOPES”: FRAGMENTS FROM THE MUSICAL LIFE OF WARTIME SARAJEVO (1914-1918) Lada Duraković (Croatia) MUSIC AT DAYBREAK OF THE BIG WAR: PULA 1914 Marijana Dujović (Serbia) ACTIVITIES OF ORCHESTRA ‘MUZIKA KRALJEVE GARDE’ DURING THE FIRST WORLD WAR Manfred Heidler (Germany) “UNDER […]

Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija časopisa za muzičku kulturu Muzika u izdanju Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Muzičke akademije u Sarajevu, poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima za brojeve 43 i 44. Potpune radove za broj 43 moguće je slati na adresu Redakcije do 15. 09. 2014, a isti će se […]