Nova djela horske muzike bosanskohercegovačkih autora IZVJEŠTAJ

U skladu sa jednom od svojih redovnih zadaća, a to je promocija bosanskohercegovačke  umjetničke muzike, Muzikološko društvo FBiH u saradnji sa Udruženjem KUD “Grmeč” iz Bosanske Krupe raspisali su početkom septembra 2013. godine Konkurs za nova djela, ovom prilikom horske muzike bosanskohercegovačkih autora. Pravo učešća na Konkursu imali su svi autori koji žive i rade […]

Časopis Muzika. POZIV ZA RADOVE

Redakcija časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima za broj 1 u 2015. godini. Prijave koje uključuju ime i prezime autora, afilijaciju, kratku biografiju, naslov rada i  abstract (cca. 100 riječi), potrebno je poslati Redakciji do 01. 04. 2015. godine. Kompletne radove moguće je poslati […]