Godišnja Skupština Muzikološkog društva FBiH – 8. maj 2015.

Sarajevo, 16. 04. 2015.   P  O  Z  I  V   Poštovani/e  članovi/ice, Pozivamo Vas da prisustvujete redovnoj godišnjoj izvještajnoj Skupštini Muzikološkog društva FBiH koja će se održati u petak 8. maja s početkom u 17h u velikoj sali Muzičke akademije u Sarajevu. DNEVNI RED:  I dio – redovne izvještajne aktivnosti Otvaranje Skupštine i  pozdravna […]