Redovna godišnja skupština Muzikološkog društva FBiH – IZVJEŠTAJ

U petak, 08.05.2015. održana je redovna godišnja sjednica Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su se pored redovnih izvještajnih aktivnosti, našle i promocije novih izdanja Društva, kao i koncert pijanistice Maje Ačkar Zlatarević. Skupština je otvorena uvodnim riječima predsjednice Skupštine Branke Vidović, koja je napomenula da se ovogodišnja Skupština održava u okviru […]

Časopis Muzika, 2015/2. POZIV ZA RADOVE

Redakcija časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima za broj 2 u 2015. godini. Prijave koje uključuju ime i prezime autora, afilijaciju, kratku biografiju, naslov rada i  abstract (cca. 100 riječi), potrebno je poslati Redakciji do 15. 07. 2015. godine. Kompletne radove moguće je poslati do 15. 09. 2015. godine. […]

Predavanje “Etnografske bilješke s Balija”

Članica Muzikološkog društva FBIH Vesna Ciković, prof. održat će predavanje na temu Etnografske bilješke s Balija za studente Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu. Predavanje će biti održano u četvrtak 28. maja s početkom u 10,30h na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (mala sala-soba br. 10). Ulaz je slobodan.

Promocija izdanja Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu

Izdanja su rezultat dugogodišnje saradnje MDFBiH i Muzičke akademije u Sarajevu // Jubilej 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu // Promocija časopisa, zbornika radova, zvučnih i notnih izdanja // Koncert djela bosanskohercegovačkih autora   Kao rezultat dugogodišnje saradnje Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija u Sarajevu će u petak, 08.05.2015. u prostorijama Muzičke akademije s […]