Međunarodni uspjeh časopisa za muzičku kulturu Muzika

Časopis za muzičku kulturu Muzika, kojeg kontinuirano izdaju Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH, predstavlja jedini muzikološki časopis na teritoriji BiH. Punih 19 godina časopis široj naučnoj javnosti donosi recentne vijesti iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i pedagogije, za što je nedavno dobio i vrijedno međunarodno priznanje. Naime, časopis je primljen […]

Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave koje uključuju ime i prezime autora, afilijaciju, kratku biografiju, naslov rada i  abstract (cca. 100 riječi), potrebno je poslati Redakciji do 15.10.2015. godine. Kompletne radove moguće je poslati do 15.12.2015. godine. Molimo da prijave i radove za šaljete na adresu: muzika@muzikolosko-drustvo.ba   […]

Objavljen je novi broj časopisa Muzika

Uvodna riječ / Introductory Note Muzička akademija u Sarajevu, osnovana 1955. odgojila je generacije bosanskohercegovačkih umjetnika, koji su svoje znanje utkali u sve pore društvenog i kulturnog života ovih prostora, pa i šire. Jednako značajna nastojanja Akademija je ostvarila i na polju muzičke nauke, postavši tako njenom kolijevkom u BiH, čemu je dokaz i Časopis […]