Preminula prof. mr. Miroslava Fulanović-Šošić

Obavještavamo članove da je profesorica mr. Miroslava Fulanović-Šošić, počasni član Muzikološkog društva FBiH, preminula 29. oktobra u Zagrebu. Komemoracija će biti održana u srijedu 4. novembra u 11h na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

Održan Javni čas-hommage prof. dr. Munibu Maglajliću.

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju i Muzikološko društvo FBiH organizirali su 26. 10. 2015. na Muzičkoj akademiji u Sarajevu Javni čas-hommage prof. dr. Munibu Maglajliću. Dr. Maglajlić preminuo je u 71 godini 19. oktobra u Sarajevu. Bio je profesor na Odsjeku za južnoslavenske književnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu, u zvanju redovnog profesora i gostujući profesor […]

Hommage prof. Munibu Maglajliću

Povodom smrti prof. Muniba Maglajlića, počasnog zaslužnog člana Muzikološkog društva FBiH, Muzikološko društvo FBIH i Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu organiziraju javni čas – hommage- Javni čas – hommage će se održati u ponedjeljak, 26. 10. 2015.s početkom u 11.00h u maloj sali Muzičke akademije u Sarajevu.