Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3 – 5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), […]

10. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” FINALNI PROGRAM / FINAL PROGRAM KORIGOVAN / CORRECTED

Četvrtak / Thursday 20. oktobar / 20 October 2016 Od 9,30h / From 9,30h Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants Soba / Room 12 ………………………………………………………………………………………………………………………………… Soba / Room 10 10,00–12,00h Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language[1] Moderator: Lana Paćuka 10,00–11,00 Fatima Lačević: Filozofija muzike […]

Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3 – 5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), […]

Redovna godišnja izvještajna Skupština Muzikološkog društva FBiH Sarajevo, 06.05.2016. IZVJEŠTAJ

U petak, 06.05.2016. održana je redovna godišnja izvještajna sjednica Skupštine Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine. Pored redovnih izvještajnih aktivnosti, svečani dio sjednice bio je rezervisan za promocije novih izdanja Društva, upotpunjen nastupom studentice druge godine Odsjeka za klavir Muzičke akademije u Sarajevu u klasi doc. mr. Dragana Opančića, Zerine Šabotić. Skupština je otvorena uvodnim […]

Kreativni razgovori: Japanska tradicijska muzika, 3. juni 2016. u 10h.

U okviru obilježavanja godine japanske kulture u BiH biće održana radionica pod nazivom „Japanska tradicijska muzika“. Pozivaju se članovi/ce Muzikološkog društva da prisustvuju radionici koja će biti održana u petak, 3. juna u 10h u maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Objavljen Zbornik radova “Muzika u društvu”

9. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” Sarajevo, 23–26. oktobar 2014. “MUZIKA U DRUŠTVU” ZBORNIK RADOVA ISSN 2303-5714 Izdavač: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu Sarajevo, 2016. Urednik: Fatima Hadžić Uredništvo: Valida Tvrtković Akšamija, Refik Hodžić, Amra Toska         SADRŽAJ UVODNA RIJEČ / 9 UVODNO PREDAVANJE STOTINU GODINA TIŠINE. NACRT ZA SOCIJALNU HISTORIJU MUZIKE U […]

Redovna godišnja izvještajna Skupština Muzikološkog društva FBiH POZIV ZA ČLANOVE

Poštovani/e članovi/ice, Pozivamo Vas da prisustvujete redovnoj godišnjoj izvještajnoj Skupštini Muzikološkog društva FBiH koja će se održati u petak 6. maja s početkom u 17h u maloj sali Muzičke akademije u Sarajevu. DNEVNI RED: I dio – redovne izvještajne aktivnosti 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice Skupštine 2. Izvještaji o radu organa društva 3. […]

Puštena je u opticaj zvanična web stranica Časopisa za muzičku kulturu Muzika!

S ciljem ostvarivanja što bolje vidljivosti i referentnosti Časopisa za muzičku kulturu Muzika, kao i jačanja njegovog impact faktora u regionalnim i međunarodnim okvirima, Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu podržali su izradu web stranice jedinog muzikološkog časopisa u Bosni i Hercegovini. Stranica nastoji ispoštovati sve normative i mjerila koja nalažu savremeni […]