10. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“ Muzička akademija u Sarajevu, 20–22. oktobar 2016.

POZIV ZA RADOVE   Organizatori: Muzikološko društvo Federacije Bosne  i Hercegovine, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu deseti put organizuju Međunarodni muzikološki simpozij “Muzika u društvu”. S namjerom da za jubilarni simpozij ponudi zajedničku platformu za što veći broj naučnika, organizatori su se odlučili za širu temu […]