Kreativni razgovori: Radio Zid, 22. 02. 2016. u 16h

Samir Čulić i Samir Mršević, muzički urednici Muzička akademija u Sarajevu, Mala sala ULAZ SLOBODAN Radio Zid Na kraju mjeseca januara, kalendarske 1995. i ratne četvrte godine u Sarajevu pod opsadom, sedmični list Dani objavio je tekst Karima Zaimovića (1971-1995), dvije sedmice poslije koncerta “Rock Under The Siege” održanog u organizaciji Radija Zid Sarajevo: “Sarajevski […]

10. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, 20-22. oktobar 2016. PRELIMINARNA LISTA UČESNIKA

Organizatori: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu Kontakt: info@muzikolosko-drustvo.ba   Uvodničar: Dr Helmut Loos (Fakultät Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften, Universität Leipzig)   Preliminarna lista učesnika   Balić, Vito (Umjetnička akademija u Splitu, Croatia) Beban, Hrvoje (Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Croatia) Berk, Ceviz (İpek University, Ankara, Turkey) Bosnić, Amra (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosnia and Herzegovina) […]