Puštena je u opticaj zvanična web stranica Časopisa za muzičku kulturu Muzika!

S ciljem ostvarivanja što bolje vidljivosti i referentnosti Časopisa za muzičku kulturu Muzika, kao i jačanja njegovog impact faktora u regionalnim i međunarodnim okvirima, Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu podržali su izradu web stranice jedinog muzikološkog časopisa u Bosni i Hercegovini. Stranica nastoji ispoštovati sve normative i mjerila koja nalažu savremeni […]

Kreativni razgovori: Nedim Ćišić (Mostar) / Midi Brigade / Vuneny / Abrašević / Alternativni Institut / Kolaps 29. 04. 2016. u 12h

Nedim Ćišić (Mostar) Midi Brigade / Vuneny / Abrašević / Alternativni Institut / Kolaps Muzička akademija u Sarajevu, Mala sala ULAZ SLOBODAN   Novo izdanje Kreativnih razgovora, u organizaciji Muzikološkog društva FBiH i Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu, predstavlja izuzetno važnog protagonistu recentne mostarske kulturne i alternativne muzičke scene, i kreativnog […]

Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3–5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično […]

Objavljen novi broj časopisa Muzika

Uvodna riječ / Introductory note Časopis za muzičku kulturu Muzika 2015. godinu završava okrunjenu međunarodnim priznanjem u vidu prijema u citatnu bazu podataka ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Činjenica da se časopis našao na listi jedne od najprestižnijih evropskih citatnih baza za humanističke nauke, predstavlja zasluženo priznanje […]