11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu“, Sarajevo, 25-27. oktobar 2018. PRELIMINARNA LISTA UČESNIKA

Organizatori: Muzikološko društvo Federacije Bosne  i Hercegovine Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu   Mjesto održavanja: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo   Preliminarna lista učesnika Akšamija-Tvrtković, Valida (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina) Bazina, Marina (Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru – Studij glazbena umjetnost, Bosna i […]

Profesor Harry White, MRIA (University College Dublin), uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo FBiH u saradnji sa Ambasadom Irske (Ljubljana, Slovenija), sa posebnim zadovoljstvom objavljuje da će uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” biti istaknuti irski muzikolog profesor Harry White, MRIA (University College Dublin). Dr. White će održati uvodno predavanje na temu: “Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music” (Irska […]