In memoriam ddr. ZIJA KUČUKALIĆ (Sarajevo, 25. II. 1929–Amsterdam, 18. III. 2020)

In Memoriam Ddr. Zija KUČUKALIĆ (Sarajevo, 25. II. 1929–Amsterdam, 18. III. 2020) U završnici pripreme za izdavanje Zbornika radova za Ziju Kučkalića, koji je posvećen 90-toj godišnjici života i rada, saznali smo da je prof. Kučukalić premio u bolnici u Amsterdamu. Smrću prof dr. Zije Kučukalića bosanskohercegovačka muzikologija je izgubila najznačajniju ličnost u svojoj historiji. […]

Poziv za radove: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove na 12. Međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“   12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” Sarajevo, 27-30.10.2020. Poziv za radove     Organizatori Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu   Mjesto održavanja Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu Josipa […]

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150-200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično […]