POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu MUZIKA

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim radovima. Prijave na mail Uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba slati najkasnije do 15. marta 2022. godine Sve potrebne informacije o prijavi i tehničkoj pripremi teksta vidjeti na: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/ .   Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu Muzikološko društvo FBiH ISSN: 1512-5297 (print) ISSN: 2490-2489 (online)