9. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo 23-26. oktobar 2014.

POZIV ZA RADOVE

Muzička akademija u Sarajevu, 23–26oktobar 2014.

Organizatori: Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, Muzička akademija u Sarajevu

 

 

Tematske oblasti

1. „Godina 1914“ – lokalno naslijeđe i svjetski konteksti

2. Nova istraživanja u muzici: muzikologija, etnomuzikologija, muzička teorija, muzička pedagogija

3. Aplikativna (etno)muzikologija

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija deveti put organizuju Međunarodni muzikološki simpozij “Muzika u društvu”. S obzirom da je slijedeće, 2014. godine Sarajevo i Bosna i Hercegovina u centru pažnje javnosti povodom 100-godišnjice obilježavanja početka prvog svjetskog rata, od tri ponuđene tematske oblasti, jedna je posvećena austrougarskom naslijeđu u muzičkima kulturama Balkana i šire.

Atentat na prijestolonasljednika Franca Ferdinanda u Sarajevu, srcu Balkana, 28. juna 1914. godine bio je iskra koja je zapalila ratni plamen do tada neviđenih razmjera. Uz nekoliko miliona poginulih i ranjenih, te ogromna ljudska i materijalna razaranja, najuočljivija posljedica prvog svjetskog rata bila je nova teritorijalna podjela Evrope i kraj političkog poretka koji je postojao u vrijeme iza Napoleonovih ratova.

Godina 1914. prekretnica je u modernoj svjetskoj historiji. Da li je i na koji način to bila i prekretnica u kulturnoj historiji Evrope pitanje je koje podrazumijeva različite aspekte muzikološkog diskursa. Programski odbor poziva sve zainteresirane da šalju svoje prijave na slijedeće teme (koje ne isključuju druge poglede na ovaj problem):

  • Kulturni i društveni konteksti muzike “malih naroda” u vrijeme austrougarske vladavine
  • Muzika danas kao kontinuitet austrougarskog i svjetskost lokalnog naslijeđa
  • Historijska, pedagoška, etnomuzikološka i kompozitorska praksa
  • Historiografija – prijelomne godine i periodi razvoja muzičke kulture 19. i 20. stoljeća
  • Etnomuzikološka balkanološka istraživanja

 

Programski odbor

Dr. Ivan Čavlović, Muzička akademija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Dr. Svanibor Pettan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Dr. Gerda Lechleitner, Fonogram arhiv, Austrijska akademija nauka, Beč, Austrija

Dr. Refik Hodžić, Muzička akademija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Dr. Senad Kazić, Muzička akademija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Dr. Jasmina Talam, Muzička akademija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Dr. Tamara Karača Beljak, Muzička akademija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Dr. Manfred Heidler, Die Robert Schumann Hochschule, Düsseldorf, Njemačka

Dr. Ivana Perković, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Dr. Sabina Vidulin-Orbanić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska

 

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova 9. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”.

Abstrakt na engleskom jeziku (do 300 riječi), kontakt informacije (poštanska adresa, e-mail, broj telefona) i CV (do 150 riječi) slati na e-mail adresu info@muzikolosko-drustvo.ba do 31. marta 2014.

Programski odbor će konačnu odluku o odabranim  radovima objaviti do kraja aprila 2014. na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba).

Informacije o programu, registraciji, putovanju i smještaju biće objavljeni nakon ovog datuma.

Za dodatne informacije molim kontaktirajte: info@muzikolosko-drustvo.ba