Održana redovna godišnja i izborna skupština Muzikološkog društva FBiH. Sarajevo, 30.05.2014.

U prostorijama Muzičke akademije u Sarajevu u petak, 30.05.2014. održana je redovna godišnja, te izborna skupština Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon redovnih izvještajnih aktivnosti Društva, u okviru kojih je predstavljen dosadašnji rad Upravnog, Nadzornog odbora, te Vijeća časti, usvojeni izvještaji o finansijskom poslovanju, članstvu i prijemu novih članova, uslijedio je izborni dio sjednice Skupštine. Članovima Društva predočeni su prijedlozi za imenovanje novog rukovodstva Društva, te je u skladu sa svojenim prijedlozima uslijedilo glasanje.

Za novu predsjednicu Društva izabrana je dr. Fatima Hadžić, dok je dosadašnji predsjednik Društva, dr. Senad Kazić imenovan za potpredsjednika. Imenovani su i novi članovi Upravnog odbora, kojeg uz predsjednicu i potpredsjednika čine i predsjednica Skupštine Branka Vidović, te članovi dr. Jasmina Talam, mr. Amila Ramović, mr. Lana Paćuka (novoimenovana urednica časopisa Muzika) i mr. Boško Jović. Odlukom Skupštine imenovan je i novi Nadzorni odbor koji će od sada djelovati u sastavu: mr. Mirela Milićević Šečić, dr. Merima Purić Čaušević i mr. Maja Baralić Materne, te Vijeće časti kojeg čine dr. Ivan Čavlović, dr. Refik Hodžić i dr. Miradet Zulić. Nakon izbora novog rukovodstva Društva, usvojen je i plan rada za 2014. godinu, te predstavljen niz novih izdanja Muzikološkog društva FBiH: novi dvobroj (41-42) časopisa Muzika, Zbornik radova 8. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, te novo CD izdanje Djela bosanskohercegovačkih autora.