Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija časopisa za muzičku kulturu Muzika u izdanju Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Muzičke akademije u Sarajevu, poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima za brojeve 43 i 44.

Potpune radove za broj 43 moguće je slati na adresu Redakcije do 15. 09. 2014, a isti će se nakon potvrđenog primitka proslijediti recenzentima. Završne verzije radova s uvaženim sugestijama recenzenata potrebno je poslati redakciji do 15. 11. 2014. godine.

Prijave za broj 44, koje uključuju ime i prezime autora, afilijaciju, kratku biografiju, naslov rada i abstract (cca. 100 riječi), potrebno je poslati Redakciji do 15. 12. 2014. godine. Kompletni radovi šalju se do 15. 02. 2015; završne verzije radova s uvaženim sugestijama recenzenata potrebno je poslati do 01. 05. 2015. godine.
Molimo da prijave i radove šaljete na mail: muzika@muzikolosko-drustvo.ba

Glavna  odgovorna urednica
dr. Lana Paćuka