Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija časopisa za muzičku kulturu Muzika, čiji rad pomažu Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija u Sarajevu, poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima za brojeve 44 i 45.

Prijave za broj 44, koje uključuju ime i prezime autora, afilijaciju, kratku biografiju, naslov rada i  abstract (cca. 100 riječi), potrebno je poslati Redakciji do 15. 12. 2014. godine. Kompletne radove moguće je poslati do 15. 02. 2015. godine.

Prijave za broj 45, koje uključuju ime i prezime autora, afilijaciju, kratku biografiju, naslov rada i  abstract (cca. 100 riječi), potrebno je poslati Redakciji do 15. 03. 2015. godine. Kompletne radove moguće je poslati do 15. 05. 2015. godine.

Molimo da prijave i radove za šaljete na adresu: muzika@muzikolosko-drustvo.ba

glavna i odgovorna urednica

dr. Lana Paćuka