Objavljen je novi broj časopisa Muzika

Uvodna riječ / Introductory Note

Muzička akademija u Sarajevu, osnovana 1955. odgojila je generacije bosanskohercegovačkih umjetnika, koji su svoje znanje utkali u sve pore društvenog i kulturnog života ovih prostora, pa i šire. Jednako značajna nastojanja Akademija je ostvarila i na polju muzičke nauke, postavši tako njenom kolijevkom u BiH, čemu je dokaz i Časopis za muzičku kulturu Muzika  kojeg je Muzička akademija u Sarajevu i osnovala zajedno s Muzikološkim društvom davne 1997. godine. Zahvaljujući poduhvatu, kojeg u vrijeme društveno-političke nestabilnosti nije bilo jednostavno realizirati, bosanskohercegovačka i regionalna javnost nisu ostale uskraćene za spoznaje iz svijeta muzičke nauke koja je izrastala i postepeno sazrijevala na ovim prostorima. Stoga, i u 2015. godini kada Akademija slavi svoj 60. rođendan svjedoci smo kontinuiranog naučnog rada koji odašilja poruku da se sinergijom kreativnih ideja mogu postići rezultati koji ukazuju na sistematičnu muzikološku praksu.

     Vjerujemo da će broj koji je pred nama svojom sadržajnošću biti vrijedan doprinos proslavi jubileja, za što su svakako najzaslužniji autori iz pet različitih zemalja čije teme pokrivaju oblasti muzikologije, etnomuzikologije i muzičke teorije. Doprinos u rubrikama članaka dali su mahom afirmirani istraživači, ali i oni koji su samouvjereno tek zakoračili u svijet muzičke nauke. Čitatelji će se imati priliku upoznati s tekstovima Radoša Mitrovića, Mihe Kozoroga, Nuše Hauser, Igora Karače, Lane Paćuka i Ene Brdar, a jednako sadržajni jesu i prilozi iz oblasti muzičke publicistike, koji su u ovom broju – očekivano, usmjereni ka proslavi jubileja stavljajući u fokus njegov značaj za prilike društvenog i kulturnog života BiH.

     Na kraju ne preostaje ništa drugo do pozvati Vas da se zajedno s Uredništvom i novim brojem Muzike pridružite čestitkama i željama da najstarija visokoobrazovna muzička institucija u BiH realizira još najmanje toliko uspješnih i plodonosnih godina rada!

 

                                                                                               Glavna i odgovorna urednica

                                                                                               Lana PAĆUKA

Muzika 2015, br. 1.

Sadržaj