Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.

Prijave koje uključuju ime i prezime autora, afilijaciju, kratku biografiju, naslov rada i  abstract (cca. 100 riječi), potrebno je poslati Redakciji do 15.10.2015. godine. Kompletne radove moguće je poslati do 15.12.2015. godine.

Molimo da prijave i radove za šaljete na adresu: muzika@muzikolosko-drustvo.ba

 

Glavna i odgovorna urednica

dr. Lana Paćuka