Međunarodni uspjeh časopisa za muzičku kulturu Muzika

Časopis za muzičku kulturu Muzika, kojeg kontinuirano izdaju Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH, predstavlja jedini muzikološki časopis na teritoriji BiH. Punih 19 godina časopis široj naučnoj javnosti donosi recentne vijesti iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i pedagogije, za što je nedavno dobio i vrijedno međunarodno priznanje. Naime, časopis je primljen u bazu podataka ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) te se tako našao na listi najprestižnijih evropskih časopisa na polju humanističkih nauka. Prijem časopisa za muzičku kulturu Muzika u ERIH PLUS bazu podataka dokaz je da muzička nauka u Bosni i Hercegovini ima zasluženo mjesto u evropskim naučnim okvirima.

Čestitamo!