10. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“ Muzička akademija u Sarajevu, 20–22. oktobar 2016.

POZIV ZA RADOVE

 

Organizatori: Muzikološko društvo Federacije Bosne  i Hercegovine, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu deseti put organizuju Međunarodni muzikološki simpozij “Muzika u društvu”. S namjerom da za jubilarni simpozij ponudi zajedničku platformu za što veći broj naučnika, organizatori su se odlučili za širu temu o savremenim diskursima o raznim pitanjima muzike iz raznih aspekata.

Programski odbor poziva sve zainteresirane da šalju svoje prijave koje će biti organizirane po sesijama i oblastima: muzikologija, etnomuzikologija i muzička teorija i pedagogija.

 

Muzikologija

Kompozitorstvo u historiji muzike „malih naroda“

Aplikativna muzikologija

Nova istraživanja

 

Etnomuzikologija

Izazovi urbane kulture

Aplikativna etnomuzikologija

Nova istraživanja

 

Muzička teorija i pedagogija

Savremeni diskursi o pitanjima muzike u odnosu na historiju, teoriju i praksu

 

Programski odbor

Dr. Helmut Loos, Fakultät Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften, Universität Leipzig

Dr. Klaus Näumann, Humanwissenschaftliche Fakultät Institut für Europäische Musikethnologie, Universität zu Köln

Dr. Niko Schüler, Texas State University

Dr. Refik Hodžić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Jasmina Talam, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Tamara Karača Beljak, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova 10. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“[1] početkom 2018. godine (engleska i b/h/ verzija).

Kotizacija iznosi 30 € i uključuje programsku knjižicu i druge materijale, kao i zajedničku večeru svih učesnika simpozija.

Prijave slati na priloženom obrascu do 15. januara 2016. na e-mail adresu:  info@muzikolosko-drustvo.ba

Programski odbor će konačnu odluku o odabranim  radovima objaviti do 15. februara na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba/bos).

Informacije o programu, registraciji, putovanju i smještaju biće objavljeni nakon ovog datuma.

 

Za dodatne informacije molim kontaktirajte: info@muzikolosko-drustvo.ba

 

PRIJAVNI OBRAZAC