Naučni skup “Muzička pedagogija u BiH”, Sarajevo, 10-11.12.2015. RASPORED I PROGRAM

plakat

Organizacija:

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

Mjesto održavanja:

Muzička akademija u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Kontakt:
e-mail: info@muzikolosko-drustvo.ba
Telefon: 00 387 33 44 21 26

 

 

PROGRAM

Četvrtak, 10. 12. 2015.

10,00 Mala sala Muzičke akademije

I sesija – moderator: Refik Hodžić

1. Ivan Čavlović
Muzička pedagogija u okviru nedovršenog društva

2. Fatima Hadžić/Lana Paćuka
Institucionalni okviri muzičke pedagogije u Sarajevu 1878-1941.

3. Merima Čaušević
Pedagoška djelatnost bosanskohercegovačkih kompozitora u periodu od 1945-1992.

4. Esma Sulejmanagić
Pedagoška djelatnost bosanskohercegovačke flautističke škole

 

II sesija – moderator: Merima Čaušević

1. Refik Hodžić/Naida Hukić
Sarajevska škola nastave harmonije

2. Valida Akšamija
Značaj cjeloživotnog učenja i centra za muzičku edukaciju

3. Porobić Selma/ Emina Begić
Moralna samosvijest u nastavi muzičke kulture

4. Mirsada Zećo
Zvuk kao komunikacija – rad sa himalajskim zdjelama

 

III sesija – moderator: Valida Akšamija

1. Emina Smolović
Specifičnosti individualne pedagogije

2. Azra Medić
Prof. Neda Stanković – život i djelo

3. Belma Šarančić-Nahodović
Alexander tehnika u akordeonizmu

4. Milan Lucić
Ekspresivna izvedba muzičkog djela

 

Petak, 11. 12. 2015. OKRUGLI STOL

10,00 – 13,00h / Mala sala Muzičke akademije

Tema: Stanje i perspektive muzičkog školstva u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini

Uvodničar: dr. Ivan Čavlović

Teme za diskusiju:

  • stanje u muzičkom obrazovanju: obuhvatnost mlade populacije, finansiranje, predmetna pokrivenost novim sadržajima, kadrovska politika, stručna zastupljenost, prostorno i drugo obezbjeđenje nastave;
  • struktura muzičkog školstva: stanje i mogućnost poboljšanja, perspektive i dostizanje evropskog kvaliteta.

Svi prisutni imaju mogućnost za diskusiju nakon referata u trajanju do pet (5) minuta.

POZIVNICA

PROGRAMSKA KNJIŽICA