Objavljen novi broj časopisa Muzika

MuzikaUvodna riječ / Introductory note

Časopis za muzičku kulturu Muzika 2015. godinu završava okrunjenu međunarodnim priznanjem u vidu prijema u citatnu bazu podataka ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Činjenica da se časopis našao na listi jedne od najprestižnijih evropskih citatnih baza za humanističke nauke, predstavlja zasluženo priznanje te dokaz da muzička nauka BiH ima mjesto u evropskim naučnim okvirima. Postignuti uspjeh svojevrsni je podstrek uredništvu u daljem radu na podizanju kvaliteta sadržaja časopisa, kao i postavljanja novih standara koji moraju i trebaju biti okrenuti ka međunarodnoj naučnoj sceni.

U skladu sa izrečenim koncipiran je i broj 2 za 2015. u kome se istaknutom naučnom akribijom obrađuju teme iz sfera muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i muzikologije, obzanjujući do sada manje znane činjenice o muzičkoj nauci u BiH, regionu i šire. Stoga smo uvjereni da će tekstovi Ivane R. Petković, Amile Ramović, Vedrane Milin Ćurin, Refika Hodžića, Merime Čaušević i Valide Akšamija-Tvrtković, zadovoljiti naučnu zantiželju vjernih čitatelja Muzike. S druge strane, rubrika Publicistika putem izvještaja i osvrta donosi informacije o nekim od reprezentantnijih muzičkih događaja iz sfere simpozijskih dešavanja koja su obilježila drugu polovinu 2015. godine.

Pored niza afirmativnih događaja za muzičku nauku, tekući broj ujedno je svjedočanstvo  i neumoljive prolaznosti vremena. Naime, u 2015. napustili su nas prof. dr. Munib Maglajlić, mr. Miroslava Fulanović-Šošić i Zehra Deović – ljudi i stručnjaci čiji je strpljivi i predani rad znatno doprinijeo razvoju, ali i očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Svojevrsni hommage njihovom radu i zalaganjima dala je Tamara Karača Beljak u rubirici In Memoriam, a nama ne preostaje ništa drugo do reći Neka im je vječita slava i hvala!

                                                                                          Glavna i odgovorna urednica

Lana PAĆUKA

SADRŽAJ