Puštena je u opticaj zvanična web stranica Časopisa za muzičku kulturu Muzika!

S ciljem ostvarivanja što bolje vidljivosti i referentnosti Časopisa za muzičku kulturu Muzika, kao i jačanja njegovog impact faktora u regionalnim i međunarodnim okvirima, Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu podržali su izradu web stranice jedinog muzikološkog časopisa u Bosni i Hercegovini. Stranica nastoji ispoštovati sve normative i mjerila koja nalažu savremeni tokovi i standardi u svijetu nauke, što podrazumijeva i obaviještavanje javnosti o novitetima, aktuelnostima i ostalim neophodnim informacijama koje mogu interesirati potencijalne autore, ali i sve one koji prate muzikološku scenu  Bosne i Hercegovine. Značaj stranice ogleda se i u otvorenom pristupu naučnim i stručnim članicima te radovima priznanja, čime se široj javnosti nastoji omogućiti uvid u najaktuelnije tokove muzičke nauke.

Stranica Časopisa za muzičku kulturu Muzika dostupna je na: www.muzika.mas.unsa.ba.