Redovna godišnja izvještajna skupština MDFBIH IZVJEŠTAJ

Ovogodišnja Skupština Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine održana je 31.05.2017. godine u prostorijama Muzičke akademije u Sarajevu.

U prvom dijelu sjednice, prisutnima se sa par riječi dobrodošlice obratila predsjednica Skupštine Branka Vidović. Nakon što je usvojen dnevni red, predsjednica Muzikološkog društva FBiH, Fatima Hadžić je podnijela izvještaj o radu organa društva. Istaknula je da je plan rada za 2016/2017. godinu upotpunosti ostvaren, izdvojivši izdavanje Časopisa “Muzika”, organiziranje 10. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” i dva koncerta u sklopu istog, zatim izdavanje engleske verzije Zbornika radova 9. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” i ciklus održanih tribina. Nakon čitanja izvještaja o članstvu uslijedila je kratka diskusija. Predloženo je da se nekoliko članova društva koji nisu ispunjavali osnovne obaveze članstva, plaćanje članarine i prisustvo skupštinama, budu isključeni iz članstva. Nakon glasanja, prijedlog da se njihova imena brišu iz članstva je jednoglasno usvojen. Prisutnima se obratila Mirela Šečić Milićević, predsjednica Nadzornog odbora, koja je predstavila izvještaj o dosadašnjem radu i pozitivan izvještaj Nadzornog odbora. Izvještaj Nadzornog odbora je jednoglasno usvojen

U drugom dijelu sjednice predstavljen je plan rada za 2017/2018 godinu. Fokus je kao i svake godine na održavanju kontinuiteta stalnih aktivnosti od kojih su najznačajniji štampanje časopisa “Muzika” i zbornika “Muzika u društvu”, te pripreme za naredni 11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. S obzirom da se u narednoj godini obilježava 20 godina Muzikološkog Društva, Fatima Hadžić je inicirala organiziranje jubileja. Nakon što su se svi prisutni složili, predloženo je da Organizacioni odbor čine: Fatima Hadžić, Lana Paćuka, Amila Ramović, Nerma Mulabegović-Hodžić, Naida Hukić, Amra Bosnić i Mirza Kovač. Prisutni su se složili da se o sastavu počasnog odbora diskutuje na sastancima programskog odbora, koji će biti formiran u narednom periodu. Fatima Hadžić je pozvala sve one koji su zainteresovani da budu dio organizacionog odbora da se priključe. Ivan Čavlović je povodom organiziranja jubileja predložio priključivanje drugih institucija, saradnju sa Sarajevskom Filharmonijom i izdavanje posebnog velikog izdanja zbornika. S obzirom da se u narednom periodu obilježava i 100 godina od rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića, te su planirane razne aktivnosti povodom toga, Lana Paćuka je predložila da se ovaj projekat priključi jubileju. Skupština se složila da konačni program obilježavanja 20 godina Muzikološkog Društva Federacije Bosne i Hercegovine donese programski odbor.

Tamara Karača-Beljak je naglasila da će se u narednoj godini nastaviti realizacija projekta “Kreativni razgovori” koji je prethodno započet. Izdvojila je rad ansambla “Etnoakademik” i predložila da koncert ansambla u okviru proslave bude svečanog karaktera za što bi se trebala obezbijediti i adekvatna finansijska podrška. Ivan Čavlović je inicirao organiziranje tribina pod nazivom “Javne tribine o muzici”, koje bi se održavale jedno mjesečno u prvoj polovini godine. Nakon predstavljanja svih ideja kao mogućih projekata Muzikološkog društva, te jedne kraće diskusije o sredstvima finansiranja istih, predsjedavajuća Skupštine, Branka Vidović je zaključila skupštinu. Uslijedilo je druženje i razgovor uz prigodan koktel.

Lejla Čaušević