11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 25-27. oktobar 2018. P O Z I V Z A R A D O V E

Organizatori:

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja:

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu jedanaesti put organizuju Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. Kao i prethodnih godina, simpozij želi ponuditi zajedničku platformu za što veći broj naučnika posvećenu savremenim diskursima o raznim pitanjima muzike iz raznih aspekata.

Programski odbor poziva sve zainteresirane da šalju svoje prijave koje će biti organizirane prema ponuđenim oblastima i temama:

 

Muzikologija

Nova historiografska istraživanja

Muzikologija i mediji

Aplikativna muzikologija

 

Etnomuzikologija

Etnomuzikološki arhivi – izazovi novog doba

Etnomuzikologija i mediji

Aplikativna etnomuzikologija

 

Muzička teorija i pedagogija

Problemi i perspektive muzičke teorije i pedagogije

Istraživanja na polju muzičke teorije i pedagogije: novi impulsi

Interdisciplinarni pristup u sistemu muzičkog odgoja i obrazovanja

Potrebe i kompetencije u muzičkom odgoju i obrazovanju

Muzika i obrazovanje

 

Programski odbor

Dr. Harry White, School of Music, University College Dublin

Dr. Razia Sultanova, Faculty of Music, University of Cambridge

Dr. Leon Stefanija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Jasmina Talam, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Tamara Karača Beljak, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Amra Bosnić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“  tokom 2020. godine (engleska i b/h/ verzija).

Kotizacija iznosi 30 € i uključuje programsku knjižicu i druge materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

 

Prijave slati na priloženom obrascu do 31. marta 2018. na e-mail adresu:

info@muzikolosko-drustvo.ba

musicology.bosnia@yahoo.com

 

Programski odbor će konačnu odluku o odabranim  radovima objaviti do 10. aprila na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba).

Informacije o programu, registraciji, putovanju i smještaju biće objavljeni nakon ovog datuma.

Za dodatne informacije molim kontaktirajte: info@muzikolosko-drustvo.ba

 

PRIJAVNI OBRAZAC

POZIV PDF