Nove aktivnosti i nova uprava Muzikološkog društva FBiH

 

Na godišnjoj skupštini Muzikološkog društva Federacije BiH, koja je, nakon četiri godine ujedno bila i izborna, pored usvajanja godišnjih izvještaja izabrana je i nova uprava Društva.

U narednom četverogodišnjem mandatu predsjednica Društva bit će dr. Amila Ramović, docentica na Odsjeku za Muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije i na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, a potpredsjednik profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i osnivač i prvi predsjednik Muzikološkog društva FBiH dr. Ivan Čavlović.

Članovi Upravnog odbora, uz Predsjednika Skupštine prof. dr. Senada Kazića, dekana Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, bit će prof. dr. Merima Čaušević s Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mr. Maja Baralić-Materne, etnomuzikologinja i muzička urednica na BH Radiju 1, doc. dr. Lana Paćuka, docentica na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu i urednica časopisa Muzika, te mr. Nerma Mulabegović-Hodžić, viša asistentica na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu.

U narednom mandatu korektnost rada Društva kontrolisat će Nadzorni odbor u sastavu dr. Jasmina Talam, predsjednica Odbora, profesorica na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i dr. Amra Bosnić, docentica na Odsjeku na muzičku teoriju i pedagogiju, mr. Alma Ferović-Fazlić, saradnica na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i producentica mjuzikla. Vijeće časti vodit će dr. Refik Hodžić, profesor na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu, dr. Tamara Karača-Beljak, profesorica na  Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju u Sarajevu, te kompozitor i kontrabasist Živko Ključe. Tajnica/tajnik Društva bit će izabran/a na konstituirajućoj sjednici novog Upravnog odbora.

Članovi izabrani na nove funkcije preuzimaju rukovodstvo od prethodne Uprave koju su činili Predsjednica Dr. Fatima Hadžić, s članovima Upravnog odbora – predsjednicom Skupštine Brankom Vidović, potpredsjednikom dr. Senadom Kazićem, sekretarkom mr. Esmom Sulejmanagić, mr. Boškom Jovićem, dr. Lanom Paćuka, dr. Amilom Ramović i dr. Jasminom Talam, uz članove Nadzornog odbora mr. Mirelom Šečić, dr. Merimom Čaušević i mr. Majom Baralić-Materne, te članove Vijeća časti dr. Ivana Čavlovića, dr. Refika Hodžića i dr. Miradeta Zulića.

Uz potvrdu Skupštine, Muzikološko društvo FBiH nastavit će biti posvećeno ostvarenju svojih ciljeva, a to su: poticanje razvoja muzikološke nauke, poticanje istraživanja muzičke baštine, tradicionalne i savremene muzike, afirmacija umjetničke muzike i muzikologije, te razvoja različitih aspekata muzičke kulture u BiH. Nova predsjednica, dr. Ramović, istakla je je da će u narednom mandatu Društvo nastojati da održi kontinuitet uspješnog dvadesetogodišnjeg djelovanja, kroz kontinuitet organizacije Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, izdavanje časopisa “Muzika”, izdavanja zbornika, knjiga, CD-ova i publikacija, te organizaciju koncerata umjetničke i tradicijske muzike. Pored navedenih, slijede i nove aktivnosti na proučavanju mjesta, uloge, karaktera i perspektiva muzike u savremenom bosanskohercegovačkom društvu uz radna osnaženju vezanog javnog diskursa i njegovih kritičkih aspekata.

 

IMG_20180627_183940