O nama

Muzikološko društvo je neprofitna strukovna organizacija osnovana u junu 1997. godine. Društvo okuplja stručnjake iz muzičke nauke radi provođenja naučnih istraživanja, objavljivanja naučnih publikacija te organizacije naučnih i umjetničkih skupova relevatnih u bosanskohercegovačkim i internacionalnim okvirima. Njegove aktivnosti danas su integralni dio muzičkog života BiH.

Muzikološko društvo je prva i jedina organizacija ove vrste u BiH. Okuplja više od 50 članova, isključivo naučnika i stručnjaka iz šire muzikološke oblasti. Njegovo sjedište je u prostorima Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu koja podržava njegov rad i s kojim ostvaruje kontinuiranu i aktivnu saradnju.

Društvo je istaknuti faktor u istraživačkim aktivnostima kako domaće, tako i regionalne muzikologije, što je jasno vidljivo kroz brojne aspekte saradnje u svim njegovim aktivnostima. U ovom smislu su posebno značajni Časopis za muzičku kulturu Muzika, Zbornik radova Muzika u društvu, te Međunarodni bijenalni simpozij Muzika u društvu koji se realizira od 1998. godine, i na kojem je do sada učestvalo preko 1000 naučnika iz oblasti muzikologije iz 32 zemalje svijeta.

Aktivnosti Društva su neprofitne, te ovise o kontinuitetu podrške javnih i privatnih fondova, a do sada su primarno finansirane podrškom struktura Kantona Sarajevo i Federacije BiH.