O nama

Muzikološko društvo Federacije Bosni i Hercegovine je osnovano u junu 1997. Društvo okuplja stručnjake iz muzičke nauke radi istraživanja muzičke prošlosti i sadašnjosti Bosne i Hercegovine, Balkana i svijeta.
Muzikološko društvo je prvo ovakve vrste u BiH. Njegove aktivnosti danas su integralni dio muzičkog života BiH, posebno kroz različite aspekte istraživanja u muzičkoj nauci. Društvo okuplja više od 64 člana i bazirano je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
Društvo je relevantan faktor u istraživačkim aktivnostima domaće muzikologije, kao i hrvatske i srbijanske muzikologije, što je relativno jasno vidljivo kroz određene aspekte zajedničke saradnje, projekata, razmjene literature, učešća na muzikološkim skupovima itd. Aktivnosti društva su podržane od strane domaće muzičke i kulturne javnosti.