Muzika

Časopis za muzičku kulturu Muzika pokrenuli su 1997. godine Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija Sarajevo. Ideja o formiranju časopisa u kojem bi se iznosili rezultati muzikoloških istraživanja, pisalo i raspravljalo o muzici bila je posljedica osmišljenog višedecenijskog umjetničkog djelovanja na teritoriju Bosne i Hercegovine. Od samog početka programska koncepcija časopisa bila je okrenuta ka temeljitom izučavanju muzičkih fenomena iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta sagledanih iz ugla muzikoloških, etnomuzikoloških, teoretskih i pedagoških istraživanja. Iako je u fokus interesiranja časopis prvenstveno stavljao stručnu čitalačku populaciju, objavljivanjem sadržaja iz domena muzičke publicistike muzička umjetnost nastojala se približiti i nešto širem čitalačkom krugu. Ambiciozno koncipirane zamisli o časošpisu Muzika i njegovoj ulozi u bosanskohercegovačkoj kulturi i nadasve muzičkom životu, učinile su ga jedinim časopisom te vrste na prostorima Bosne i Hercegovine.

Sadržajno, časopis je sačinjen iz četiri rubrike koje ujedno čine i njegovu glavnu okosnicu. Centralni dio predstavlja rubrika Naučni članci  u kojoj se prezentiraju dostignuća iz svijeta muzičke nauke potkrijepljena originalnim teorijskim i empirijskim istraživanjima, dok su rubrike Stručni članci te Radovi priznanja rezervirane za iznošenje naučnih spoznaja u svrhu širenja muzikološkog znanja te upoznavanja javnosti s muzičko-muzikološkim problemima. Četvrti odjeljak, Publicistika, putem recenzija, prikaza, intervjua i izvještaja nastoji pratiti recentna dešavanja muzičkog života Bosne i Hercegovine i regiona pružajući uvid u njegove najznačajnije tokove.

Časopis Muzika je indeksiran u Répertoir International de Litérature Musical (RILM, New York, SAD), a jedna od glavnih vizija uredništva jeste struktuirati časopis prema savremenim standardima i mjerilima koji bi joj omogućili ulazak u međunarodne citatne baze podataka. Stoga se iznimna pažnja poklanja osiguranju kvaliteta prispjelih tekstova za što se putem „slijepih recenzija“ brinu eminentni bosanskohercegovački, ali i afirmirani svjetski stručnjaci.

Izlazeći u kontinuitetu dva puta godišnje, Muzika je otvorena za saradnju s muzičkim piscima iz Bosne i Hercegovine, susjednih, evropskih i svjetskih zemalja, te je u njoj do sada objavljeno više stotina članaka autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, ali i Austrije, Norveške, Švedske, Turske, Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država. Članci se objavljuju na B/H/S i engleskom jeziku sa sažecima na engleskom jeziku.