Zbornik radova “Muzika u društvu”

Zbornik radova „Muzika u društvu“ je publikacija u kojoj se objavljuju recenzirani radovi učesnika istoimenog međunarodnog simpozija koji se bijenalno, od 1998. godine, održava u Sarajevu u organizaciji Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Muzičke akademije u Sarajevu.

Zbornik radova „Muzika u društvu“ sadrži recenzirane članke iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, teorije muzike i muzičke pedagogije. Štampan je dvojezično, na jednom od lokalnih jezika (bosanski, hrvatski, srpski) i engleskom jeziku.

Do sada je održano osam simpozija „Muzika u društvu“ i objavljeno osam zbornika radova u kojima je objavljeno 213 članaka, stručnjaka iz 18 zemalja svijeta (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Slovenija, Austrija, Njemačka, Belgija, Slovačka, Mađarska, Makedonija, Turska, Finska, Švedska, Velika Britanija, SAD, Kanada, Šri Lanka, Singapur).

Zbornik radova simpozija dobro je prihvaćen od strane muzičke javnosti u BiH i drugih zemalja, s obzirom da je simpozij prepoznat kao jedan od najznačajnijih regionalnih simpozija koji okuplja stručnjake iz oblasti muzike Bosne i Hercegovine, Balkana i šire.

Muzikološko društvo FBiH šalje svoje publikacije svim zainteresiranim institucijama među kojima je najznačajniji RILM, svjetski bibliografski centar za muziku sa sjedištem u New Yorku.