Audio

CD umjetničke muzike:

1)      Koncertni zapis Bosanskohercegovačka muzika, 2001. [Avdo Smailović, Vlado Milošević, Milan Prebanda, Vojin Komadina, Milan Jeličanin, Josip Magdić, Anđelka Bego-Šimunić, Rada Nuić, Asim Horozić, Ališer Sijarić, Igor Karača]

2)      Antologija klavirske muzike u BiH - koncertni zapisi, 2002. [Avdo Smailović, Vlado Milošević, Mladen Pozajić, Milan Prebanda, Dragoje Đenader, Vojin Komadina, Milan Jeličanin, Josip Magdić, Anđelka Bego-Šimunić]

3)      Koncertni zapis Konkursna djela 1. 2005. [Julio Marić, Josip Magdić, Ivan Čavlović, Asim Horozić, Jasmin Osmić]

4)      Bosanskohercegovačka muzika - koncertni zapis, 2005. [Avdo Smailović, Milan Prebanda, Vojin Komadina, Josip Magdić, Anđelka Bego-Šimunić, Mladen Miličević, Ramiz Tahiri, Asim Horozić, Ališer Sijarić]

5)      Koncert djela bih. kompozitora u dijaspori, 2007. [Alojz Ajdić, Vojo Ivanović, Ramiz Tahiri, Igor Karača, Dino Rešidbegović, Edina Hadžiselimović, Jasmin Osmanagić]

6)      Koncertni zapis Konkurs za nova djela kamerne umjetničke muzike, 2009. [Svjetlana Bukvić, Valentina Cvijetić, Živko Ključe, Igor Karača, Dino Rešidbegović, Samir Fejzić, Armen Škobalj, Jasmin Osmić, Ado Klobodanović]

7)      Koncertni zapis Koncert djela bosanskohercegovačkih kompozitora, 2014. [Milan Prebanda, Vojin Komadina, Josip Magdić, Anđelka Bego Šimunić, Asim Horozić, Željko Vlaho, Ališer Sijarić, Dino Rešidbegović, Živko Ključe]

 

CD tradicionalne muzike

1)      Bosanske sevdalinke, 2002.

2)      Tradicionalna narodna muzika u BiH - koncertni zapis, 2003.

3)      Muzička zrnca iz Bosne, 2005.