Instrukcije za autore

TEHNIČKO UPUTSTVO SARADNICIMA ČASOPISA ZA MUZIČKU KULTURU MUZIKA
OPĆE NAPOMENE
1. Dozvoljeni obim riječi u prilozima:
- Abstract: ca. 100;
- Rezime: ca. 200–250 riječi;
- ključne riječi: ca. 3–5 riječi;
- primjeri: max. 3 stranice (fotografije, note itd.);
- tekstovi iz rubrike Naučni članci: ca. 3000–6000 riječi;
- tekstovi iz rubrike Stručni članci: ca. 3000–5500 riječi;
- tekstovi iz rubike Sažeci radova priznanja: ca. 1000–2000 riječi;
- tekstovi iz rubike Publicistika: ca. 500–1500 riječi;

 

TEHNIČKI DETALJI

1. Zvanični jezik:
- autori iz Bosne i Hercegovine: glavni tekst bosanski/hrvatski/srpski jezik, abstract, rezime, ključne riječi dvojezično (bosanski/hrvatski/srpski i engleski jezik)
- autori van Bosne i Hercegovine: b/h/s jezici, engleski, njemački jezik

2. Tekst:
- program MS Word latinično pismo (Times New Roman), veličina fonta 12, prored između redova 1,15;
- fusnote unositi automatskim putem (Insert-Reference-Footnote-Insert), a ne ručno;
- izbjegavati boldiranje, kao i svako drugo ukrašavanje teksta;
- koristiti dvostruke navodnike (“…”) za citate unutar teksta i jednostruke za navođenje unutar navodnika (“…. ‘….’…”);
- dugu crtu (–), bez razmaka, koristiti između godina i broja stranica;
- imena ljestvica, nota itd. navoditi na način: C-dur, a-mol i sl.;
- datume navoditi na sljedeći način: 25. april 1975.; 19. stoljeće itd.
- navesti puno ime, prezime, datum rođenja i smrti za svaku osobu koja se prvi put spominje u radu, npr. Frederic Chopin (1810–1849).
- imena kompozicija navoditi u italicu: L. van Beethoven Fidelio.

3. Primjeri:
- Fotografije, tabele i muzičke primjere slati u digitalnim formatima u zasebnim mapama;
- fotografije slati u formatu JPG ili EPS;
- primjeri poslani unutar mapa moraju biti adekvatno numerirani (prema redu pojavljivanja);
- Označiti položaj primjera u tekstu uz kratak opis izvora.

 

REFERIRANJE

Molimo Vas za korištenje Chicago sistema referiranja.

1. Reference u glavnom tekstu:
Izvori u fusnotama navode se na sljedeći način:

Knjige
Prezime autora, Naslov knjige, broj strane.

Članci iz časopisa
Prezime autora, “Naziv članka”, broj strane.

2. Konačna lista referenci
Konačna lista referenci nalazi se na kraju članka i sadrži isključivo izvore korištene u glavnom tekstu. Izvori se navode na sljedeći način:

Knjige
Prezime, Ime autora. Naslov knjige. Grad izdanja: Izdavač, godina.

Članci iz časopisa
Prezime, Ime autora. “Naziv članka”. Naslov časopisa broj (godina): broj strane.

Za detaljne informacije konsultirati: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

 

RECENZIJE

1. Rukopise pristigle na adresu uredništva isčitava urednik/ca, koji odlučuje da li članak tematski i kvalitetom zadovoljava kriterije časopisa. Urednik/ca ima pravo odbiti rad.
2. Ukoliko članak odgovara zadatim uzusima isti se u skladu s tematskom oblasti šalje na obostranu “slijepu” recenziju.
3. Ocjena recenzenta, pozitivna ili negativna, šalje se nazad autoru koji mora uvažiti sugestije recenzenta ukoliko želi objaviti svoj rad.
4. Nakon završenih priprema za štampu autori pismenim putem potvrđuju da je rad originalan te da do tada nije objavljen ili prihvaćen za objavu u bilo kojoj drugoj vrsti publikacije.

 

OSTALE POJEDINOSTI

Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba