Aktuelno izdanje

 

Muzika 2015 1MUZIKA / MUSIC

ČASOPIS ZA MUZIČKU KULTURU / JOURNAL FOR MUSIC CULTURE

godina / year XIX • broj / number 1 • Sarajevo 2015.

 

UDK /UDC: 78:781 (05)

ISSN: 1512-5297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ – CONTENTS

Uvodna riječ / Introductory Note 6                                                                                            

 

NAUČNI ČLANCI – SCIENTIFIC PAPERS

Radoš MITROVIĆ: Nova jednostavnost kao oblik kritike postmodernizma 8–19

Summary: New simplicity as a form of criticism of postmodernism 19

Miha KOZOROG: Prilog etnomuzikološkim istraživanjima ratnih izbjeglica Bosne i Hercegovine: „Nesto između“ / „Sprung“ 20–31

Summary: A less known chapter from Bosnian music-making in Exile: „Nešto između“ / „Sprung“ 31

Nuša HAUSER: „Slučaj Smareglia“ – Iz pisama ostavštine Antonija Smareglie 32–46

Summary: „The Smareglia case“ – from the Letters of the Estate of Antonio Smareglia 47

 

STRUČNI ČLANCI – EXPERT PAPERS

Igor KARAČA: Jazz teorija: Reharmonizacija u jazz muzici 48–57

Summary: Jazz theory: Reharmonization in Jazz music 57

 

SAŽECI RADOVA PRIZNANJA – SUMMARIES OF ACKNOWLEDGEMENT PAPERS

Lana PAĆUKA: Muzički život u Sarajevu u periodu Austro-Ugarske uprave (1878–1918) / Musical life of Sarajevo in the period of Austro-Hungarian rule (1878–1918) 58–69

Ena BRDAR: Pedagoški principi Maxa Battkea / Pedagogical principles of Max Battke 70–77

 

PUBLICISTIKA – JOURNALISM

Zbornik radova: Proslava 110 godina od rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija u Sarajevu, ICTM Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine 2014, str. 271, ISBN 978-9958-689-11-6 (Ivan ČAVLOVIĆ) 78–83

Redovna godišnja skupština Muzikološkog društva FBiH ( Esma SULEJMANAGIĆ) 84–85

Promocija izdanja MDFBIH i Muzičke akademije u Sarajevu (Dženana AGANSPAHIĆ, Andrea ANDRLE, Emina VRPČIĆ) 86–88

Uz peti rođendan Sarajevo International Guitar Festivala: Kuda plovi ovaj brod? (Esma SULEJMANAGIĆ) 89–91

Fantastična simfonija Hectora Berlioza prije i poslije. Povodom 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu (Ivan ČAVLOVIĆ) 92–96

Hronika muzičkog života u Sarajevu. Januar–Juni 2015. (Senka HODŽIĆ) 97–103

Hronika muzičkog života u Zenici. Januar–Juni 2015. (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ) 104–105

 

IN MEMORIAM RADOSLAVA MEDLE (Ivan ČAVLOVIĆ) 106–108

IN MEMORIAM RAJMOND LIKIĆ (Ivan ČAVLOVIĆ) 109–113

 

AUTORI – CONTRIBUTORS 114–117