Uredništvo

Glavna i odgovorna urednica

Lana Paćuka (BiH)

 

Zamjenica glavne i odgovorne urednice

Fatima Hadžić (BiH)

 

Urednički odbor

Ivan Čavlović – počasni član (BiH)

Igor Karača (BiH/SAD)

Jasmina Talam (BiH)

Refik Hodžić (BiH)

Senad Kazić (BiH)

Tamara Karača-Beljak (BiH)

Valida Tvrtković-Akšamija (BiH)

Naida Hukić (BiH)

Nerma H. Mulabegović (BiH)

Amra Bosnić (BiH)

 

Međunarodni urednički savjet

Bruno Nettl (SAD)

Gerda Lechleitner (Austrija)

Jim Samson (Velika Britanija)

Larry Francis Hilarian (Singapur)

Lujza Tary (Mađarska)

Nico Schüler (SAD)

Nikša Gligo (Hrvatska)

Svanibor Pettan (Slovenija)

Tijana Popović-Mlađenović (Srbija)

Zdravko Blažeković (SAD)

Sabina Vidulin (Hrvatska)

 

Sekretar

Senka Hodžić (BiH)