Kontakt

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: Josipa Stadlera 1/II, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: (+ 387 33) 442 126
Fax: (+ 387 33) 444 896
E-mail: info@muzikolosko-drustvo.ba