Muzika 17

MUZIKA BR. 17

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Spaić, Tamara Karača, Gordana Karanjac, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Symposium “The Past in the Present”

Zdravko BLAŽEKOVIĆ: Music of the 1990s in the context of social and political change in the countries of the former Yugoslavia / Muzika 1990ih u kontekstu socijalnih i političkih promjena u zemljama bivše Jugoslavije

Albinca PESEK: Slovenian independence reflected in sounds / Zvučni odraz slovenske nezavisnosti

Svanibor PETTAN: Music and music research in the context of political changes and war in Croatia during the 1990s / Glazba i istraživanje glazbe u kontekstu političkih promjena i rata u Hrvatskoj tijekom 1990tih godina

Ivan ČAVLOVIĆ: Musical life in Bosnia and Herzegovina during the 1990s / Muzički život u Bosni i Hercegovini tokom devedesetih

Tatjana MARKOVIĆ: Music and society in Serbia and Montenegro in the 1990s / Muzika i društvo u Srbiji i Crnoj Gori (1990–2000)

Velika STOJKOVA: Musical life in Macedonia during 1990s / Muzičkiot život Republika Makedonija vo 1990 setite

Ljerka V. RASMUSSEN: Cultures in conflict, cultures in exchange: Popular music at the post-Yugoslav crossroads / Kulture u sukobu, kulture u razmjeni: popularna muzika na post-jugoslavenskim raskršćima

Timothy J. COOLEY: Musically negotiating history, nostalgia and nationalism in the former Yugoslavia / Muzika kao posrednik između historije, nostalgije i nacionalizma u bivšoj Jugoslaviji

 

Simpozij “100 godina rođenja Vlade Miloševića”

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: Folklorna polifonija u zapisima bosanskih narodnih pjesama Vlade Miloševića

Selma FEROVIĆ: Pedagoška djelatnost Vlade Milošević i njegov uticaj na razvoj muzičke pedagogije u BiH

 

Muzikoterapija

Samir MUJKIĆ: Istraživanje u muzikoterapiji: pregled kvantitativnih metoda

 

Prijevod

Mirsad PINJO: Carl Parrish: Gregorijanska notacija

 

Studentski rad

Jasmin FEROVIĆ: Elektronska muzika: razvojni tokovi, klasifikacija

 

Godišnjice

Gudački kvartet Kamernog teatra 55 (Ivan ČAVLOVIĆ)

Amilinih 20 godina pjevanja (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Promocija / Nova izdanja, Seminar, Recenzija, Vijesti, Pabirci, Dnevnik

Promocija izdanja MD FBiH i MA u Sarajevu (Selma FEROVIĆ / Fatima LAČEVIĆ / Miloras MILIĆ / Ivan ČAVLOVIĆ)

The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Zdravko BLAŽEKOVIĆ)

Zimska škola za gudače – Dubrovnik 2001. (Mirsad PINJO)

Audio zapisi muzičkih djela iz nastavnog programa Muzičke kulture u Osnovnoj školi i Gimnaziji (Selma FEROVIĆ)

Vijesti (Ališer SIJARIĆ / Maja AČKAR)

Pabirci muzičkog folklora Bosne (Tamara KARAČA)

Dnevnički zapisi o muzici (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Skupština Muzikološkog društva FBiH

 

Interregnum lamentabile, Sjećanje, In memoriam

Interregnum lamentabile (Vinko KRAJTMAJER)

Sjećanje na Dejana Zagorca (Milorad MILIĆ)

In memoriam Tatjana Kartelj (Ljiljana PEĆANAC)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Alma FEROVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Alica NURKIĆ)

 

Muzičko-scenska igra

Selma FEROVIĆ: Bajka o konjiću-grbonjiću

 

Autori i saradnici