Muzika 18

MUZIKA BR. 18

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Spaić, Tamara Karača, Gordana Karanjac, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Studije

Mladen POZAJIĆ: Muzika u Bosni i Hercegovini do Oslobođenja

Ivan ČAVLOVIĆ: Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada (teorijski dio)

Amila RAMOVIĆ: Postmodernizam u muzici. Pokušaj definiranja jednog nerazjašnjenog pojma

Senad KAZIĆ: Zašto “mâ” u solfeggiu?

Ana-Lena ROSTVALL: Muzička nastava kao institucija. Diskurs i interakcija u jedanaest časova nastave instrumentalne muzike

Bo TOBIASSON: Muzika kao jezik u razrednoj nastavi

Selma FEROVIĆ: Značaj nastavnika u realizaciji nastave muzičke/glazbene kulture počev od IV razreda osnovne škole

Jasmin FEROVIĆ – FERRA: Sarajevo heart beat – ‘the beginning’ ili počeci elektronske muzičke scene u BiH

 

“Novi mladi diskurs o muzici”

Ksenija STEVANOVIĆ: Sekvence Luciana Beria: hijerarhijski odnosi, dekonstrukcija

Šejla MUJANOVIĆ: Muzika u djelu Ive Andrića “Na Drini ćuprija”

Jasmina POLIĆ: Podaci o muzičkoj praksi u “Ljetopisu” Mula Mustafe Šefki Bašeskije

 

Studentski rad

Omer BLENTIĆ: Stari instrumenti i najstarije klavirske škole

 

Godišnjice, Promocije, Recenzije, Razgovori

Umjetnost flaute Bećira Drnde. Uz 40 godina umjetnosti sviranja (Ivan ČAVLOVIĆ)

Sarajevski gudački kvartet Kamernog teatra 55. Povodom 30 godina umjetničkog rada (Aida ALIĆ)

Peta godišnjica djelovanja interreligijskog mješovitog hora Pontanima (Jasmina POLIĆ)

Teodor Romanić: Kreativnost dirigentske prakse (Selma FEROVIĆ)

Bosanske pjesme za glas i klavir (Selma FEROVIĆ / Rešad ARNAUTOVIĆ)

Hrvatska tradicijska glazba (Tamara KARAČA BELJAK)

Susret s Johnnyem Loganom (Alma FEROVIĆ)

 

Festivali, Koncerti, Skupovi

BOMUZ (Ivan ČAVLOVIĆ)

Početak rada SONEMUS-a (Ališer SIJARIĆ)

Jedna praizvedba probudila uspomene (Ubavka PRUSINA)

Novogoišnji dar Bečke filharmonije (Teodor ROMANIĆ)

WOMEX 2001 (Amila RAMOVIĆ)

Seminar nastavnika i profesora muzičke/glazbene kulture (Meliha HUSIĆ)

Muzički pedagoški forum (Selma FEROVIĆ)

 

Pabirci, Dnevnik, Vijesti

Pabirci iz muzičkog folklora Bosne. U susret zbirci komponovanih pjesama Zaima Imamovića (Tamara KARAČA)

Dnevnički zapisi o muzici (Ivan ČAVLOVIĆ)

Vijesti (grupa autora)

 

III. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Alma FEROVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Alica NURKIĆ)

 

Autori i saradnici