Muzika 28

MUZIKA BR. 28

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, mr. Tamara Karača Beljak (zamjenica gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, mr. Mirsad Pinjo, mr. Amila Ramović

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Muzička analiza

Igor KARAČA: Uvod u set teoriju

 

Historija

Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ: Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” Zenica 1905–1949.

Mirsad PINJO: Oblasna muzička škola u Sarajevu i značaj koncertnog djelovanja

Indira MEŠKIĆ: Muzički pedagozi i njihovo mjesto u razvoju muzičkog života u Bosni i Hercegovini

 

Intervjui

Projekt Songs from the labyrinth Edina Karamazova i Stinga (Boško JOVIĆ)

“Šta može biti bolje od sevdisanja”. Omer Pobrić – Fondacija Institut sevdaha (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

 

Prikazi, Gostovanja

5. Međunarodni simpozij Muzika u društvu (Fatima HADŽIĆ)

43. Glazbena tribina (Badema SOFTIĆ, Lamija ŠEPER)

Peta smotra amaterskog stvaralaštva (Lejla HALIDOVIĆ)

1. Internacionalno takmičenje klasične harmonike u Sarajevu (Lana ŠEHOVIĆ)

Povratak Gaudeamusa – turneja po Švedskoj (Lejla HALIDOVIĆ)

Etno/muzikološki razgovori (Badema SOFTIĆ)

“Prefinjenost i razumijevanje” interpretacije duhovne muzike. Kompakt disk AKCUS-a “Slobodan Princip Sejo” (Ivan ČAVLOVIĆ)

Drugo gostovanje prof. dr. Rainera Bischofa na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (Anđelka BEGO-ŠIMUNIĆ)

 

Bibliografija

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: Bibliografija napisa u časopisu Muzika 2003–2005.

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Fatima HADŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Alica NURKIĆ)

 

Autori i saradnici