Muzika 29

MUZIKA BR. 29

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, mr. Tamara Karača-Beljak (zamjenica gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, mr. Mirsad Pinjo, mr. Amila Ramović

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Teorija muzike

Igor KARAČA: Uvod u set teoriju (drugi dio)

Refik HODŽIĆ: Tri stoljeća i nešto više klasičnog harmonijskog jezika

 

Historija muzike

Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ: Osamdeset godina Duvačkog orkestra Zenica 1926–2006.

 

Bolonjska reforma

Ivan ČAVLOVIĆ: Muzičko obrazovanje i Bolonjska reforma. Iskustva Muzičke akademije u Sarajevu

 

Kritika i interpretacija

Amra DELIĆ: Trenutak u vremenu promjene – Vojin Komadina: Svita igara

Jasmin FEROVIĆ: Kultura elektroničke muzike

 

Prijevod

Jane W. Davidson: Društveno u muzičkoj izvedbi (Fatima HADŽIĆ)

 

Prikazi

24. Muzički Biennale Zagreb (ivan ČAVLOVIĆ)

Promocija Muzikološkog društva FBiH u Bihaću (Refik HODŽIĆ)

Novi kompakt disk Muzikološkog društva FBiH (Fatima HADŽIĆ)

Dani Vlade Miloševića (Jasmina TALAM)

Bruno Nettl u Sloveniji i Hrvatskoj (Jasmina TALAM)

Internacionalni seminar muzičkih pedagoga Federacije BiH (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

Lord of the rings na sceni Londonskog Drury Lane Teatra (Alma FEROVIĆ)

De/konstruiranje stvarnosti. Sevdah opera Differences in Demolitions (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Poziv, Konkurs

Poziv umjetnicima i kompozitorima

Konkurs za nova djela kamerne umjetničke muzike

 

In memoriam

Hommage pjevaču sevdalinke Bajri Redžiću (1944–2004) (Rašid DURIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Fatima HADŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

 

Recenzenti

 

Autori i saradnici