Muzika 39-40

MUZIKA BR. 39-40

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Tamara Karača-Beljak (gl. i odg. urednica), Ema Uzunović-Stojanović (zamjenica gl. i odg. urednice), dr. Nikša Gligo, dr. Ivan Čavlović, mr. Lana Paćuka

 

 

SADRŽAJ:

 

RIJEČ UREDNIŠTVA

 

Teorija muzike

Igor KARAČA: GIANT STEPS: Harmonija u muzici Johna Coltranea

Naida HUKIĆ: Neoklasicistička harmonija i njen utjecaj na bosanskohercegovačke autore

Gordana GRUJIĆ: Muzička sintaksa u Uvertiri 1812 Petra Iljiča Čajkovskog uz osvrt na konstrukciju muzičkih rečenica

 

Muzikologija

Miradet ZULIĆ: Pjevačka društva i instrumentalni ansambli u Bijeljini (1919–1941)

Snježana ŠUŠNJARA: Aktivnosti središnje uprave HKD Napredak (1996–2000)

Miradet ZULIĆ: Pedeset i pet godina postojanja i rada Srednje muzičke škole u Tuzli

Jasmin FEROVIĆ: Istraživačka područja elektroničke muzike s posebnim osvrtom na medije

 

Etnomuzikologija

Nice FRACILE: Odnos između vokalnog i instrumentalnog izvođenja tradicionalne muzike u Srbiji i Crnoj Gori

 

Muzička pedagogija

Ozrenka BJELOBRK-BABIĆ: Primjer obrade nastavne jedinice iz istorije muzike primjerom power point-a

Mirsada ZEĆO: Specifičnosti odgojno-obrazovnog rada sa djecom koja su talentovana u muzici

 

Studentski radovi

Opće karakteristike stvaralačkog opusa Anđelke Bego-Šimunić (Irina PRELDŽIĆ)

Osnivanje i djelatnost Jevrejskog pjevačkog društva Lira (Šejla VATRENJAK)

Razvoj glazbenih sposobnosti kod predškolskog djeteta (Andrea ŠUŠNJARA)

 

Intervju, prikazi, osvrti, recenzije

Psihologija za muzičare (Selma FEROVIĆ)

Radijska muzička priča. Razgovor sa Belom Samardžić (Tamara KARAČA BELJAK)

Flautistička promišljanja: Razgovor sa flautistom Davorom Bušićem (Esma SULEJMANAGIĆ)

Prvi Sarajevski duvački kvintet Per sempre: intervju sa osnivačem i flautistom kvinteta mr. Sakibom Lačevićem (Esma SULEJMANAGIĆ)

Muzički amaterizam u Zenici. Smiljana Tucaković – uz 45 godina umjetničkog rada (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

Promocija prve Historije muzike u Bosni i Hercegovini. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 06.01.2012. (Fatima HADŽIĆ)

Skupština Muzikološkog društva FBiH Sarajevo, 16.03.2012. (Fatima HADŽIĆ)

Tempus projekt: modernizacija i reforma visokog muzičkog obrazovanja u zemljama zapadnog Balkana u skladu sa europskom perspektivom. Muzička akademija u Sarajevu, 15–19.05.2012. (Fatima HADŽIĆ)

19. Kongres Međunarodnog muzikološkog društva musics, cultures, identities. Rim (italija), 01–07.07.2012. (Fatima HADŽIĆ)

Messiaen u Istanbulu ili fascinacija orijentom (Ivan ČAVLOVIĆ)

5. festival Majske muzičke svečanosti (Senka HODŽIĆ / Esma SULEJMANAGIĆ)

Majske muzičke svečanosti: Deveta simfonija Ludwiga van Beethovena u izvedbi hora i orkestra Muzičke akademije u Sarajevu. Uvodna riječ (Ivan ČAVLOVIĆ)

Festival 18. Sarajevske večeri muzike (SVEM). Nakon dvadeset i dvije godine ponovno na sarajevskoj muzičkoj sceni (Fatima HADŽIĆ)

2. Sarajevo Chamber Music Festival (Senka HODŽIĆ)

8. Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Sarajevo, 08–11.11.2012. (Fatima HADŽIĆ)

8. Konferencija ICTM-ove studijske grupe Makam (Jasmina TALAM)

Nacionalni komitet ICTM-a za Bosnu i Hercegovinu (Jasmina TALAM)

Opera Alma Jasmina Osmanagića. Narodno pozorište u Sarajevu, 09.11.2012. (Fatima HADŽIĆ)

Muzičke čari ansambla Cabaret i brodskog harmonikaškog orkestra Bela pl. Panthy (Alma FEROVIĆ)

In memoriam Bećir Drnda (4.I.1937–16.V.2012) (Ivan ČAVLOVIĆ)

In memoriam Ivo Đino Sagrestano (17.VII.1923–1.IX.2012) (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Senka HODŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

 

Autori i saradnici