Čavlović, I. Uvod u muzikologiju i metodologija naučno-istraživačkog rada

Ivan Čavlović

Uvod u muzikologiju i metodologija naučno-istraživačkog rada

 

ISBN 9958-9591-5-1

Biblioteka: Muzikologija

Urednica: Jasmina Talam

Recenzenti: Dr. Selma Ferović, akademik Nikša Gligo

Izdavač: Muzička akademija, Muzikološko društvo FBiH

Sarajevo, 2012.

str. 206.