Kristina Džambo Čustonjić

Kristina Džambo Čustonjić
Adresa: Žepče 72 230
Kontakt telefon: 063/682-741

Biografija

Rođena 12. 6. 1989. godine u Doboju. Završila Srednju glazbenu školu u Zenici, u zvanju glazbenik klavirist. Na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, diplomirala 9. 7. 2012. i magistrirala 10. 10. 2013. Bila je jedan od aktivnih članova izvođačkog ansambla Etnoakademik koji djeluje pri Muzičkoj akademiji u Sarajevu, te sadašnji član ICTM Nacionalni komitet za BiH (The International Council for Traditional Music). Članica je ženske vokalne skupine Emptianae u Žepču. Od 2008. radi kao profesor u Glazbenoj školi “Katarina Kosača Kotromanić” Žepče. Stručne radove objavila u časopisu Bosna franciscana Franjevačke teologije u Sarajevu, Biltenu Udruge “fra Grga Vilić” Odžak, časopisu Muzika Muzičke akademije u Sarajevu i Zborniku radova Žene nositeljice narodne muzičke prakse u BiH ICTM Nacionalni komitet BiH.