news 2_vijest 2

8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija u Sarajevu je organizirala 8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’, od 8.-11. novembra 2012. godine. Kao i proteklih godina, sesije su bile raspoređene prema oblastima: Muzikologija, Etnomuzikologija i Muzička pedagogija. Jezici simpozija bili su engleski, bosanski, hrvatski i srpski.

 

Teme su bile sljedeće:

1. Muzikologija

Muzika u društvu: Aspekti istraživanja muzike malih naroda

2. Etnomuzikologija

Muzika u društvu: Etnomuziloški pristup

3. Muzička pedagogija

Kreativni tranfer u savremenom muzičkom obrazovanju

 

Novo izdanje Časopisa za muzičku kulturu Muzika!

Sa zadovoljstvom predstavljamo novo izdanje Časopisa za muzičku kulturu Muzika koji je priredila glavna i odgovorna urednica dr. Fatima Hadžić. Autori tekstova u broju II/2020 su: Amra Bosnić, Vjera Katalinić, Gordana Grujić, Harun Zulić, Jasmina Talam, Senad Kazić, Emina Vrpčić, Nerma Hodžić-Mulabegović, Naida Hukić i Ivan Čavlović. Za vizuelni identitet zaslužan je grafički dizajner Adnan Suljkanović.

Muzika je internacionalni muzikološki časopis, jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini, koji od 1997. godine kontinuirano izlazi u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Indeksiran je u: Répertoire International de Littérature Musicale (RILM); The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); EBSCO Information Services; CEEOL (Central and East European Open Library).

Aktuelni broj dostupan je na sljedećem LINKU 

 

Muzika

Knjiga “Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva” dr. Lane Paćuka dobitnica je priznanja Pauline Alderman Awards

Muzikološko društvo FBiH sa zadovoljstvom obavještava javnost da je The International Alliance for Women in Music (Međunarodno udruženje žena u muzici) sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, objavilo dobitnike priznanja The Pauline Alderman Awards za 2020. godinu u oblasti istraživanja koja se bave doprinosom i značajem žena u muzičkoj umjetnosti.

Knjizi Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva (izdavač: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2019, dizajn: Sandro Drinovac) prof. dr. Lane Paćuka, nominovanoj ispred Muzikološkog društva FBiH, dodijeljena je titula “highly commended” (djelo kome se poklanja posebna pažnja i priznanje) uz dvije publikacije iza kojih stoji prestižna i svjetski renomirana izdavačka kuća Oxford University Press. Inače, The Pauline Alderman nagrada, ustanovljena 1985. godine od strane International Congress on Women in Music, priznanje je kojim se želi odati počast jednoj od prvih muzikologinja u svijetu – dr. Pauline Alderman (1893–1983).

Lana Paćuka ubraja se u red mlađe generacije bosanskohercegovačkih muzikologa i muzičkih pisaca. Od 2014–2019. bila je glavna i odgovorna urednicu Časopisa za muzičku kulturu Muzika, jedinog indeksiranog muzikološkog časopisa u BiH. Trenutno je uposlena kao profesorica i šefica Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Naučne radove izlagala je na simpozijima u organizaciji Muzikološkog društva FBiH, IMS-a i ICTM-a, i to u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Tokom 2019. godine bila je dijelom ekspertnog tima za upis sevdalinke na UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Lana Paćuka iza sebe ima preko 25 objavljenih naučnoistraživačkih radova, dok knjiga Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva, za koju je i dobila priznanje, predstavlja prvu i jedinu muzikološku monografiju u zemlji i regionu koja se bavi pitanjem roda te značajem žena u muzici.

Knjiga Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva dostupna je u distribuciji knjižare Buybook.

 

Zenski identiteti, naslovnica, Sandro Drinovac

Objavljeno novo izdanje Časopisa za muzičku kulturu Muzika

Sa zadovoljstvom predstavljamo novo izdanje Časopisa za muzičku kulturu Muzika koje je priredila glavna i odgovorna urednica dr. Fatima Hadžić. Uredništvo se zahvaljuje svima koji su dali doprinos u realizaciji broja I/2020. Autori tekstova su: Amila Ramović, Mirsada Zećo, Lejla Silajdžić, Snježana Đukić-Čamur, Milan Milojković, Tamara Karača Beljak, Jasmina Talam i Ivan Čavlović. Za vizuelni identitet zaslužan je grafički dizajner Adnan Suljkanović.

Muzika je internacionalni muzikološki časopis, jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini, koji od 1997. godine kontinuirano izlazi u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Indeksiran je u: Répertoire International de Littérature Musicale (RILM); The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); EBSCO Information Services; CEEOL (Central and East European Open Library).

Aktuelni broj dostupan je na sljedećem LINKU

 

Muzika-2020_1-korice

 

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu MUZIKA

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim radovima.

Prijave na mail Uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba slati najkasnije do 15. marta 2021. godine

Sve potrebne informacije o prijavi i tehničkoj pripremi teksta vidjeti na: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/ .

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Muzikološko društvo FBiH

ISSN: 1512-5297 (print)

ISSN: 2490-2489 (online)

 

Muzika-2019_2 (dragged)

PRISTUP: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Obavještavamo Vas da će se 12. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“ odvijati u formi Zoom webinara kojem se pristupa putem linka:

 

Topic: 12th international Symposium MUSIC IN SOCIETY

Please click the link below to join the webinar:

https://us02web.zoom.us/j/89825590296?pwd=UVVKZmk0YmlVdEpmVWs5eGxrMDJuZz09

Passcode: 459869

Webinar ID: 898 2559 0296

Passcode: 459869

 

Ovim linkom programu pristupaju i učesnici i publika. Isti link vrijedi za sva tri dana Simpozija.

Pokretanjem linka pojavit će se prozor s prostorom za upisivanje imena i prezimena, te email adresu za eventualnu verifikaciju. Molimo Vas da ovdje upišete Vaše puno ime i prezime, kakvo će se pojaviti na ekranu koji će vidjeti učesnici. Po pristupu sesiji, molimo Vas da imate omogućen rad kamere, ukoliko kasnije namjeravate učestvovati u diskusiji. U ovoj fazi bit ćete u statusu posmatrača, te nećete imati mogućnost reprodukcije videa i audija. Posmatrači koji se budu željeli uključiti u diskusiju moći će zatražiti riječ slanjem poruke u prozoru Q&A ili davanjem znaka (“podizanje ruke”).

Video Simpozija bit će prenesen kroz live stream na Facebook stranici Muzikološkog društva i našem YouTube kanalu.

Za sve informacije, kontaktirajte info@muzikolosko-drustvo.ba

 

Cover-WEB

 

 

PROGRAM: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

ČETVRTAK, 10. DECEMBAR 2020.

THURSDAY 10 DECEMBER 2020

 

OTVARANJE SIMPOZIJA

SYMPOSIUM OPENING

10.00-10.30

Jezik: B/H/S, engleski

Language: B/C/S, English

 

Ališer Sijarić

Dekan Muzičke akademije UNSA

Dean of the Academy of Music, University of Sarajevo

 

Tamara Karača-Beljak

Prorektorica za umjetnost, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu

Vice-Rector for Arts, Culture and Sports, University of Sarajevo

 

Amila Ramović

Predsjednica Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine

President of the Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina

 

 

SJEDNICA 1: HISTORIJSKE PERSPEKTIVE O MUZICI U REGIJI I

SESSION 1: HISTORICAL PERSPECTIVES ON MUSIC IN THE REGION I

10.30-11.30

Jezik: B/H/S

Languages: B/C/S

Moderatorica / Chair: Lana Šehović Paćuka

 

Vjera Katalinić

Sidonija Rubido Erdődy (1819-1884): sama protiv svih

Sidonia Rubido Erdődy (1819-1884): Alone against All

 

Marijana Kokanović Marković i Lada Duraković

Iz Pule u svijet: recepcija opere Kukuška (Tatjana) Franza Lehára

From Pula to the World: The Reception of Franz Lehár’s Opera Cuckoo (Tatjana)

 

Ana Popović:

Osijek i glazba: očitovanja u simboličkom krajoliku

Osijek and Music: Manifestations in the Symbolic Landscape

 

SJEDNICA 2: HISTORIJSKE PERSPEKTIVE O MUZICI U REGIJI II

SESSION 2: HISTORICAL PERSPECTIVES ON MUSIC IN THE REGION II

11.45-12.45

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Fatima Hadžić

 

Lana Šehović Paćuka

Tragom praizvedbe Eroice i Pastoralne simfonije u austrougarskom Sarajevu

Retracing the First Performance of the Eroica and Pastoral Symphonies in Austro-Hungarian Sarajevo

 

Sara Ries:

Korespondenti F. Ks. Kuhača u Bosni i Hercegovini

F. Ks. Kuhač’s Contacts in Bosnia and Hercegovina

 

Vilena Vrbanić:

Glazbeni instrumenti iz fundusa Kulturno-povijesnog muzeja Dubrovačkih muzeja

Musical Instruments in the Dubrovnik Museums’ Cultural History Museum

 

 

SJEDNICA 3: HISTORIJSKE PERSPEKTIVE O MUZICI U REGIJI III

SESSION 3: HISTORICAL PERSPECTIVES ON MUSIC IN THE REGION III

13.00-14.00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderator / Chair: Senka Hodžić

 

Tatjana Mrđa:

Društvena uloga Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva – doba Karela Napravnika

The Social Role of the Vršac Serbian Church Choir in the Time of Karel Napravnik

 

Marija Tomić:

U svetu nauke i muzike – biolog Siniša Stanković kao koncertni flautista u međuratnom Beogradu

In the World of Science and Music: The Biologist Siniša Stanković as a Concert Flutist in Interwar Belgrade

 

Tatjana Čunko:

Daleko od očiju, daleko od srca

Out of Sight, Out of Mind

SJEDNICA 4: PRILOZI HISTORIJI DISKOGRAFIJE

SESSION 4: CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF THE RECORD INDUSTRY

15.00-16.00

Jezik: B/H/S, engleski

Language: B/C/S, English

Moderatorica / Chair: Maja Baralić-Materne

 

Jelka Vukobratović:

Rana diskografija u Hrvatskoj i prodor zapadnih popularnih glazbi

The Early Croatian Record Industry and the Breach of Western Popular Musics

 

Tanja Halužan:

Vu plavem trnaci: o lokalnom karakteru rane diskografske industrije u Hrvatskoj na primjeru kajkavske popevke

Vu plavem trnaci: about the Local Character of Early Croatian Record Industry on the Example of Kajkavian popevka

 

Naila Ceribašić:

Lokalizacija diskografske industrije u razdoblju između dva svjetska rata: primjeri iz Hrvatske

Localization of the Record Industry in the Period between the Two World Wars: Examples from Croatia

 

 

SJEDNICA 5: POGLED NA MUZIKU U POPULARNOJ KULTURI U BOSNI I HERCEGOVINI

SESSION 5: A VIEW ON MUSIC IN POPULAR CULTURE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

16.15-17.15

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Aida Adžović

 

Senka Hodžić:

Recepcija bosanskohercegovačke popularne muzike na primjeru napisa u dnevnom listu Oslobođenje u periodu 1964-1974.

Reception of Bosnian and Herzegovinian Popular Music as shown in the Daily Newspaper Oslobođenje from 1964 to 1974

 

Vesna Andree Zaimović:

Modra rijeka, konceptualni album sarajevske pop-rock grupe Indexi

Modra Rijeka: The Concept Album by Indexi, a Pop-Rock Band from Sarajevo

 

Ognjen Tvrtković:

Songovi Jurislava Korenića u humorističkoj TV seriji Karađoz

Juroslav Korenić’s Songs in the TV Comedy Show Karađoz

 

 

PLENARNO PREDAVANJE 1

KEYNOTE LECTURE 1

18.00-19.00

Jezik: engleski

Language: English

 

Lana Šehović Paćuka:

muzikologinja, profesorica, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

musicologist, professor, Academy of Music, University of Sarajevo

 

Mijenjanje percepcije o prisustvu umjetnica na koncertnom podiju: studija slučaja sarajevskih a la franca caféa (1878-1918)

Changing Perceptions about the Presence of Female Artists On-Stage: A Case Study of Sarajevo’s a la Franca Cafés (1878-1918)

 

 

 

PETAK, 11. DECEMBAR 2020.

FRIDAY, 11 DECEMBER 2020


SJEDNICA 6: REFLEKSIJE TRADICIJE U DJELIMA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH KOMPOZITORA

SESSION 6: REFLECTIONS ON TRADITION IN THE WORKS OF COMPOSERS FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA

10.00-11.00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Amra Bosnić

 

Naida Hukić:

Harmonija u postmodernističkom diskursu postratnih bosanskohercegovačkih koncerata

Harmony in the Postmodernist Discourse of Post-War Bosnian-Herzegovinian Concerts

 

Zdravko Drenjančević:

Slavonski tradicijski citati u umjetničkoj glazbi

Quotations from the Slavonian Tradition in Art Music

 

Snježana Đukić-Čamur:

Muzički opus Vojina Komadine inspirisan književnim djelima Maka Dizdara

Vojin Komadina’s Musical Opus Inspired by Mak Dizdar’s Literary Works

 

 

SJEDNICA 7: PEDAGOŠKE I KREATIVNE IMPLIKACIJE MUZIKE U ZAJEDNICI

SESSION 7: PEDAGOGICAL AND CREATIVE IMPLICATIONS OF THE MUSIC IN COMMUNITY

11.15-12.15 h

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Merima Čaušević

 

Aleksandra Pavićević:

Uticaj dečjih muzičkih manifestacija na muzičku kulturu u Srbiji od 1958. do 2019. godine

The Influence of Children’s Music Events on Music Culture in Serbia from 1958 until 2019

 

Ana Čorić:

Community Music: perspektiva razvoja područja u (g)lokalnom kontekstu

Community Music: A Perspective of Its Development in the (G)local Context

 

Snježana Dobrota:

Povezanost stavova prema djeci izbjeglicama, interkulturalnih stavova i preferencija u glazbi svijeta – glazbeno-pedagoške implikacije

The Relationship between Attitudes towards Refugee Children, Intercultural Attitudes and World Music Preferences: Implications for Music Education

 

 

SJEDNICA 8: SAVREMENE PERSPEKTIVE U MUZIČKOJ EDUKACIJI

SESSION 8: CONTEMPORARY PERSPECTIVES IN MUSIC EDUCATION

12.30-13.50

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Valida Akšamija-Tvrtković

 

Goran Sučić:

Razvoj doživljaja umjetničkog djela kroz integrirani kurikulum u umjetničkim područjima u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju

Development of the Experience of a Work of Art through an Integrated Curriculum in the Artistic Fields of Early Preschool Education

 

Valida Akšamija–Tvrtković i Nermin Ploskić:

Savremeni izazovi u muzičkoj edukaciji

Contemporary Challenges of Music Education

 

Nerma Hodžić-Mulabegović:

Primjena kreativnih tehnika podučavanja u nastavi solfeggia

Application of Creative Teaching Techniques in Solfeggio Teaching

 

Ivana Hadžihasanović, Merima Čaušević, Indira Mahmutović:

Efekti programa muzičko-plesnih radionica na određene motoričke sposobnosti djece s oštećenjem sluha uzrasta od 13 i 15 godina

Effects of Music and Dance Workshops on the Motoric Abilities of Hearing-Impaired Children age 13 and 15

 

 

SJEDNICA 9: AKTUELNA ISTRAŽIVANJA U ETNOMUZIKOLOGIJI

SESSION 9: CURRENT RESEARCH IN ETHNOMUSICOLOGY

15.00-16.20

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Tamara Karača-Beljak

 

Mirza Kovač:

Odabrani digitalizirani islamski obredni melo-poetski oblici iz legata Akademika Cvjetka Rihtmana

Selected Digitized Islamic Ritual Melopoetic forms from the Endowment of Academician Cvjetko Rihtman

 

Vesna Ivkov:

Pojedine odlike izvođenja sevdalinke – primer interpretacije na harmonici

Some Features of the Sevdalinka Performance: An Example of Interpretation on the Accordion

 

Jakša Primorac:

Hipoteze o podrijetlu balkanske opore sekundne dijafonije

Hypotheses on the Origins of Balkan Rough Secondal Diaphony

 

Anči Leburić i Lidija Vladić-Mandarić:

Perspektive istraživanja muzičkih fenomena u okvirima kvalitativne metodologije

Researching Perspectives of Musical Phenomena within the Framework of Qualitative Methodology

 

TEMATSKA SJEDNICA 1

SPECIAL SESSION 1

16.30-17.30

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

 

100 GODINA OF ROĐENJA ZAIMA IMAMOVIĆA

100 YEARS FROM THE BIRTH OF ZAIM IMAMOVIĆ

 

Maja Baralić Materne, Sarajevo

etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa, BH Radio 1

ethnomusicologist, editor of music programmes, BH Radio 1

 

Nirha Efendić, Sarajevo

historičarka književnosti, kustosica za usmenu poeziju, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

literary historian, curator for oral poetry, National Museum of Bosnia and Herzegovina

 

Damir Imamović, Sarajevo

muzičar, član porodice

musician, family member

 

Lejla Kalamujić, Sarajevo

književnica, autorica biografije Zaima Imamovića

writer, author of Zaim Imamović’s biography

 

Tamara Karača Beljak, Sarajevo

etnomuzikologinja, profesorica, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

ethnomusicologist, professor, Academy of Music, University of Sarajevo

 

PLENARNO PREDAVANJE 2

KEYNOTE LECTURE 2

19.00-20.00

Jezik: Engleski

Language: English

 

David Clampitt

teoretičar muzike, profesor, Ohio State University, New York

music theorist, professor, Ohio State University, New York

 

Neobični dvojnici: Samo-dualni harmonijski sistemi u Beethovenovom op. 131 (1826) i Schubertovom Dvojniku (1828)

Uncanny Doubles: Self-dual Harmonic Systems in Beethoven op. 131 (1826) and Schubert Der Doppelgänger (1828)

 

 

SUBOTA, 12. DECEMBAR 2020.

SATURDAY, 12 DECEMBER 2020


SJEDNICA 10: INTERDISCIPLINARNI PRISTUPI MUZICI

SESSION 10: INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO MUSIC

10.00-11.20

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderator / Chair: Vladimir Đurišić

 

Sarina Bakić:

Muzička kritika u Bosni i Hercegovini

Music Criticism in Bosnia and Herzegovina

 

Ivana Seletković:

Uvod u fenomenologiju opere

Introduction to the Phenomenology of Opera

 

Ana Perunović Ražnatović:

Beethoven, društvo i izolacija – nekad i sad

Beethoven, Society and Isolation: Then and Now

 

Alma Ferović Fazlić i Sanja Nuhanović:

Režijski aspekti koncertne izvedbe

Directing Aspects of Concert Performances

 

SJEDNICA 11: MUZIKA I POLITIKA

SESSION 11: MUSIC AND POLITICS

11.30-12.50

Jezik: B/H/S, engleski

Language: B/C/S, English

Moderatorica / Chair: Vesna Andree Zaimović

 

Timur Sijaric:

F*ck the XXXXXXXXXX Government. Tragom socio-političke kritike u muzici SOUTH PARK-a

F*ck the  XXXXXXXXXX Government. Tracing SOUTH PARK’s Socio-political Critique in Music

 

Vladimir Đurišić:

Gluhi dron: Restauracija nacije iz duha poslije postmoderne

Deaf Drone: Restoration of the Nation from the Spirit of Post-Postmodernism

 

Amila Ramović:

Ajzlerijanski preokret: pokret unaprijed u muzici Heinera Goebbelsa

The Eislerian turn: Moving Forward in Heiner Goebbels’ music

 

Azra Imširović:

Stvaranje države kroz muziku: palestinski zvuci otpora

Creation of a State through Music: Palestinian Sounds of Resistance


 

SJEDNICA 12: MUZIKA KROZ PROSTOR I VRIJEME

SESSION 12: MUSIC ACROSS TIME AND SPACE

14.00-15.00

Jezik: engleski

Language: English

Moderator / Chair: Rijad Kaniža

 

Patrick Huang:

Harmonija sfera diljem Evroazije: Komparativna studija odabranih tekstova iz Stare Grčke i rane Kine

Harmony of the Spheres across Eurasia: A Comparative Study on Selected Texts of Ancient Greece and Early China

 

Olena Ushchapivska:

Muzička evokacija poezije Brodskog (na primjeru Petričenkovog vokalnog ciklusa Monolozi)

Musical Evocation of Brodsky’s Poetry (as exemplified by Petrychenko’s vocal cycle Monologues)

 

Matthew Sergeant:

KOPANJE ILI PODACI? Kritička usporedba praksi kuriranja online music streaminga i nezavisnih muzičkih distributera

DIGGING OR DATA?: A Critical Comparison of Curational Practices in Online Music Streaming and Independent Record Stores

 

SJEDNICA 13: ISKUSTVO MUZIKE U ERI COVID-19

SESSION 13: EXPERIENCE OF MUSIC IN THE ERA OF COVID-19

15.15-16.15

Jezik: engleski

Language: English

Moderator / Chair: Amila Ramović

 

Damir Imamović:

Fizičko prisustvo Glasa

Physical Presence of a Voice

 

Stefania deKenessey:

Kad muzika zašuti

When Music Falls Silent

 

Lucas Wink:

Otpor i virtuelna izvedba: zvuk, kreativnost i održivost u portugalskim bombosima u vrijeme panedmije

Resilience and Virtual Performance: The Sound, Creativity and Sustainability of Portuguese Bombos in Times of Pandemic

 

TEMATSKA SJEDNICA 2

SPECIAL SESSION 2

16.30-17.30

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S


IN MEMORIAM: DDR. ZIJA KUČUKALIĆ (1929–2020)

 

Moderator / Chair:

 

Ivan Čavlović, Sarajevo

muzikolog, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

musicologist, professor emeritus of the Sarajevo University, Sarajevo


Učesnici / Participants:

 

Maja Baralić Materne, Sarajevo

etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa, BH Radio 1

ethnomusicologist, editor of music programmes, BH Radio 1

 

Svjetlana Bukvich, New York City

kompozitorica, profesorica, City University of New York

composer, professor, City University of New York

 

Mladen Milićević, Los Angeles / Zagreb

kompozitor, profesor,Loyola Marymount University

composer, professor, Loyola Marymount University

 

Ankica Petrović, Split

etnomuzikologinja i socijalna antropologinja

ethnomusicologist and social anthropologist

 

Aleksandra Wagner, New York City

profesorica, Odsjek društvenih nauka, sociologija, The New School; psihoanalitičarka u privatnoj praksi

faculty, sociology, Schools of Public Engagement, The New School; Licensed Psychoanalyst

 

ZAVRŠNA DISKUSIJA

FINAL DISCUSSION

18.00-19.00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

 

Moderatorica / Chair:

Amila Ramović

 

 

Panelisti, učesnici Simpozija /

Panelists, Symposium participants:

 

Maja Baralić Materne

Vladimir Đurišić

Merima Čaušević

Damir Imamović

Lana Šehović Paćuka

 

 

KONTAKT

CONTACT

 

Aida Adžović

Sekretar Organizacionog odbora 12. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

Secretary of the Organisational Committee of the 12th International Symposium „Music in Society“

E. symposium@muzikolosko-drustvo.ba

M. +387 62 204 906

TWITTER-Cover

 

MD NAJAVLJUJE: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

U četvrtak 10. decembra 2020, Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu otvaraju 12. po redu izdanje bijenalnog međunarodnog muzikološkog simpozija „Muzika u društvu“.

Prema riječima jednog osnivača Simpozija, prof. emer. dr. Ivana Čavlovića, vizija iza utemeljenja Simpozija 1998. godine bila je „uspostaviti ratom prekinute ljudske veze i uključiti savremenu bosanskohercegovačku muzikologiju u svjetske muzikološke tokove“. Nakon 22 godine, Simpozij je u neprekidnom razvoju prevazišao namjere svojih osnivača, dosegavši poziciju jedne od najznačajnijih regionalnih tački susreta muzikologa, etnomuzikologa, muzičkih pedagoga, teoretičara muzike, te naučnika i eksperata iz srodnih oblasti koji su posvećeni istraživanju fenomena muzike u društvu.

Ove godine Simpozij nije zaustavila ni pandemija, te se on po prvi put održava u formi videokonferencije. Na ovaj će se način u virtuelnom Sarajevu susresti 59 učesnika iz deset zemalja, u četiri simpozijska programa.

Aktivnosti Simpozija započinju ceremonijom otvaranja u četvrtak, 10. decembra 2020. u 10 sati, na kojoj će se učesnicima obratiti predsjednica Muzikološkog društva Federacije BiH dr. Amila Ramović, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu mr. Ališer Sijarić, te prorektoresa za umjetnosti Univerziteta u Sarajevu dr. Tamara Karača Beljak.

Centralni program čine radne sesije koje će 10, 11. i 12. decembra predstaviti nova naučna saznanja iz različitih domena muzičke nauke i pridruženih disciplina. Posebna sesija bit će posvećena aspektima muzičkog života u dobu i obilježenom pandemijom COVID-19.

U programu su istaknuta i dva plenarna predavanja.

Počasna pozicija uvodnog predavanja data je dr. Lani Šehović Paćuka, muzikologinji i profesorici na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koja će u svom izlaganju iznijeti dio istraživanja predstavljenog u knjizi Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva, objavljenoj 2019. godini u izdanju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Predavanje dr. Šehović Paćuke naslovljeno „Mijenjanje percepcije o prisustvu umjetnica na koncertnom podiju: studija slučaja sarajevskih a la franca caféa (1878-1918)” bit će održano u četvrtak, 10.12.2020, s početkom u 18 sati.

Drugo uvodno predavanje održat će dr. David Clampitt, uvaženi teoretičar muzike, nekad profesor na Yale University, a danas na Oklahoma State University, dobitnik nagrade za naučni rad American Society for Music Theory. Njegovo predavanje vezano je za specifičnu primjenu matematičkih teorija u muzičkoj analizi, a tematski je vezano uz ovogodišnje obilježavanje 250 godišnjice od rođena Ludwiga van Beethovena. Predavanje Davida Clampitta pod naslovom „Neobični dvojnici: Samo-dualni harmonijski sistemi u Beethovenovom op. 131 (1827) i Schubertovom Dvojniku“bit će održano u petak, 11. decembra 2020, s početkom u 19 sati.

Program Simpozija uključuje i dva tematska susreta posvećena ličnostima od historijskog značaja za muziku u Bosni i Hercegovini.

U petak, 11.12. 2020 u 16.30 bit će priređen skup naslovljen „100 godina od rođenja Zaima Imamovića“. O ulozi Zaima Imamovića na ovom susretu govorit će etnomuzikologinja mr. Maja Baralić Materne, urednica muzičkog programa BH Radija 1, historičarka književnosti dr. Nirha Efendić, kustosica za usmenu poeziju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, književnica Lejla Kalamujić, autorica biografije Zaima Imamovića, etnomuzikologinja dr. Tamara Karača Beljak, profesorica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, te Damir Imamović,muzičar i član porodice Zaima Imamovića.

Finale Simpozija bit će obilježeno skupom u povodu smrti ddr. Zije Kučukalića, kapitalne ličnosti za razvoj muzikologije u Bosni i Hercegovini, i posebno Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. O Ziji Kučukaliću govorit će kolege i studenti, mr. Maja Baralić Materne, Svjetlana Bukvich, kompozitorica i profesorica na City University of New York, dr. Mladen Milićević, kompozitor i profesor na Loyola Marymount University u Los Angelesu, dr. Ankica Petrović, etnomuzikologinja i socijalna antropologinja, ranije profesorica na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i University of California, Los Angeles, te dr. Aleksandra Wagner, danas profesorica na The New School, New York i psihoanalitičarka u privatnoj praksi, nekoć studentica Zije Kučukalića na Odsjeku za muzikologiju sarajevske Muzičke akademije.

Svi programi 12. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” bit će dostupni za javnost. Link za pristup bit će objavljen u srijedu, 9.12.2020. na internet stranici Muzikološkog društva www.muzikolosko-drustvo.ba, te Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu www.mas.unsa.ba. na kojima se nalazi i program cijele konferencije.

Program Simpozija moguće je preuzeti na ovom linku.

Kontakt: symposium@muzikolosko-drustvo.ba, 062 971 174

Cover-WEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo izdanje Časopisa za muzičku kulturu Muzika

Sa zadovoljstvom predstavljamo novi broj Časopisa za muzičku kulturu Muzika koje je priredila nova glavna i odgovorna urednica Fatima Hadžić! Autori tekstova u broju II/2019 su Jelena Cvetković Crvenica, Milica Jovanović, Sonja Cvetković, Valida Akšamija-Tvrtković, Miloš Marinković, Stajka Rajić, Marijana Kokanović Marković, Ardian Ahmedaja i Jasmina Talam. Ovim izdanjem predstavljamo i novi vizuelni identitet za koji zaslužan grafički dizajner Adnan Suljkanović.

Muzika je internacionalni muzikološki časopis, jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini, koji od 1997. godine kontinuirano izlazi u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Indeksiran je u: Répertoire International de Littérature Musicale (RILM); The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); EBSCO Information Services; CEEOL (Central and East European Open Library).

Aktuelni broj dostupan je na sljedećem LINKU:

 

 

Muzika-2019_2 (dragged)