PRISTUP: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Obavještavamo Vas da će se 12. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“ odvijati u formi Zoom webinara kojem se pristupa putem linka:

 

Topic: 12th international Symposium MUSIC IN SOCIETY

Please click the link below to join the webinar:

https://us02web.zoom.us/j/89825590296?pwd=UVVKZmk0YmlVdEpmVWs5eGxrMDJuZz09

Passcode: 459869

Webinar ID: 898 2559 0296

Passcode: 459869

 

Ovim linkom programu pristupaju i učesnici i publika. Isti link vrijedi za sva tri dana Simpozija.

Pokretanjem linka pojavit će se prozor s prostorom za upisivanje imena i prezimena, te email adresu za eventualnu verifikaciju. Molimo Vas da ovdje upišete Vaše puno ime i prezime, kakvo će se pojaviti na ekranu koji će vidjeti učesnici. Po pristupu sesiji, molimo Vas da imate omogućen rad kamere, ukoliko kasnije namjeravate učestvovati u diskusiji. U ovoj fazi bit ćete u statusu posmatrača, te nećete imati mogućnost reprodukcije videa i audija. Posmatrači koji se budu željeli uključiti u diskusiju moći će zatražiti riječ slanjem poruke u prozoru Q&A ili davanjem znaka (“podizanje ruke”).

Video Simpozija bit će prenesen kroz live stream na Facebook stranici Muzikološkog društva i našem YouTube kanalu.

Za sve informacije, kontaktirajte info@muzikolosko-drustvo.ba

 

Cover-WEB

 

 

PROGRAM: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

ČETVRTAK, 10. DECEMBAR 2020.

THURSDAY 10 DECEMBER 2020

 

OTVARANJE SIMPOZIJA

SYMPOSIUM OPENING

10.00-10.30

Jezik: B/H/S, engleski

Language: B/C/S, English

 

Ališer Sijarić

Dekan Muzičke akademije UNSA

Dean of the Academy of Music, University of Sarajevo

 

Tamara Karača-Beljak

Prorektorica za umjetnost, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu

Vice-Rector for Arts, Culture and Sports, University of Sarajevo

 

Amila Ramović

Predsjednica Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine

President of the Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina

 

 

SJEDNICA 1: HISTORIJSKE PERSPEKTIVE O MUZICI U REGIJI I

SESSION 1: HISTORICAL PERSPECTIVES ON MUSIC IN THE REGION I

10.30-11.30

Jezik: B/H/S

Languages: B/C/S

Moderatorica / Chair: Lana Šehović Paćuka

 

Vjera Katalinić

Sidonija Rubido Erdődy (1819-1884): sama protiv svih

Sidonia Rubido Erdődy (1819-1884): Alone against All

 

Marijana Kokanović Marković i Lada Duraković

Iz Pule u svijet: recepcija opere Kukuška (Tatjana) Franza Lehára

From Pula to the World: The Reception of Franz Lehár’s Opera Cuckoo (Tatjana)

 

Ana Popović:

Osijek i glazba: očitovanja u simboličkom krajoliku

Osijek and Music: Manifestations in the Symbolic Landscape

 

SJEDNICA 2: HISTORIJSKE PERSPEKTIVE O MUZICI U REGIJI II

SESSION 2: HISTORICAL PERSPECTIVES ON MUSIC IN THE REGION II

11.45-12.45

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Fatima Hadžić

 

Lana Šehović Paćuka

Tragom praizvedbe Eroice i Pastoralne simfonije u austrougarskom Sarajevu

Retracing the First Performance of the Eroica and Pastoral Symphonies in Austro-Hungarian Sarajevo

 

Sara Ries:

Korespondenti F. Ks. Kuhača u Bosni i Hercegovini

F. Ks. Kuhač’s Contacts in Bosnia and Hercegovina

 

Vilena Vrbanić:

Glazbeni instrumenti iz fundusa Kulturno-povijesnog muzeja Dubrovačkih muzeja

Musical Instruments in the Dubrovnik Museums’ Cultural History Museum

 

 

SJEDNICA 3: HISTORIJSKE PERSPEKTIVE O MUZICI U REGIJI III

SESSION 3: HISTORICAL PERSPECTIVES ON MUSIC IN THE REGION III

13.00-14.00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderator / Chair: Senka Hodžić

 

Tatjana Mrđa:

Društvena uloga Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva – doba Karela Napravnika

The Social Role of the Vršac Serbian Church Choir in the Time of Karel Napravnik

 

Marija Tomić:

U svetu nauke i muzike – biolog Siniša Stanković kao koncertni flautista u međuratnom Beogradu

In the World of Science and Music: The Biologist Siniša Stanković as a Concert Flutist in Interwar Belgrade

 

Tatjana Čunko:

Daleko od očiju, daleko od srca

Out of Sight, Out of Mind

SJEDNICA 4: PRILOZI HISTORIJI DISKOGRAFIJE

SESSION 4: CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF THE RECORD INDUSTRY

15.00-16.00

Jezik: B/H/S, engleski

Language: B/C/S, English

Moderatorica / Chair: Maja Baralić-Materne

 

Jelka Vukobratović:

Rana diskografija u Hrvatskoj i prodor zapadnih popularnih glazbi

The Early Croatian Record Industry and the Breach of Western Popular Musics

 

Tanja Halužan:

Vu plavem trnaci: o lokalnom karakteru rane diskografske industrije u Hrvatskoj na primjeru kajkavske popevke

Vu plavem trnaci: about the Local Character of Early Croatian Record Industry on the Example of Kajkavian popevka

 

Naila Ceribašić:

Lokalizacija diskografske industrije u razdoblju između dva svjetska rata: primjeri iz Hrvatske

Localization of the Record Industry in the Period between the Two World Wars: Examples from Croatia

 

 

SJEDNICA 5: POGLED NA MUZIKU U POPULARNOJ KULTURI U BOSNI I HERCEGOVINI

SESSION 5: A VIEW ON MUSIC IN POPULAR CULTURE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

16.15-17.15

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Aida Adžović

 

Senka Hodžić:

Recepcija bosanskohercegovačke popularne muzike na primjeru napisa u dnevnom listu Oslobođenje u periodu 1964-1974.

Reception of Bosnian and Herzegovinian Popular Music as shown in the Daily Newspaper Oslobođenje from 1964 to 1974

 

Vesna Andree Zaimović:

Modra rijeka, konceptualni album sarajevske pop-rock grupe Indexi

Modra Rijeka: The Concept Album by Indexi, a Pop-Rock Band from Sarajevo

 

Ognjen Tvrtković:

Songovi Jurislava Korenića u humorističkoj TV seriji Karađoz

Juroslav Korenić’s Songs in the TV Comedy Show Karađoz

 

 

PLENARNO PREDAVANJE 1

KEYNOTE LECTURE 1

18.00-19.00

Jezik: engleski

Language: English

 

Lana Šehović Paćuka:

muzikologinja, profesorica, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

musicologist, professor, Academy of Music, University of Sarajevo

 

Mijenjanje percepcije o prisustvu umjetnica na koncertnom podiju: studija slučaja sarajevskih a la franca caféa (1878-1918)

Changing Perceptions about the Presence of Female Artists On-Stage: A Case Study of Sarajevo’s a la Franca Cafés (1878-1918)

 

 

 

PETAK, 11. DECEMBAR 2020.

FRIDAY, 11 DECEMBER 2020


SJEDNICA 6: REFLEKSIJE TRADICIJE U DJELIMA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH KOMPOZITORA

SESSION 6: REFLECTIONS ON TRADITION IN THE WORKS OF COMPOSERS FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA

10.00-11.00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Amra Bosnić

 

Naida Hukić:

Harmonija u postmodernističkom diskursu postratnih bosanskohercegovačkih koncerata

Harmony in the Postmodernist Discourse of Post-War Bosnian-Herzegovinian Concerts

 

Zdravko Drenjančević:

Slavonski tradicijski citati u umjetničkoj glazbi

Quotations from the Slavonian Tradition in Art Music

 

Snježana Đukić-Čamur:

Muzički opus Vojina Komadine inspirisan književnim djelima Maka Dizdara

Vojin Komadina’s Musical Opus Inspired by Mak Dizdar’s Literary Works

 

 

SJEDNICA 7: PEDAGOŠKE I KREATIVNE IMPLIKACIJE MUZIKE U ZAJEDNICI

SESSION 7: PEDAGOGICAL AND CREATIVE IMPLICATIONS OF THE MUSIC IN COMMUNITY

11.15-12.15 h

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Merima Čaušević

 

Aleksandra Pavićević:

Uticaj dečjih muzičkih manifestacija na muzičku kulturu u Srbiji od 1958. do 2019. godine

The Influence of Children’s Music Events on Music Culture in Serbia from 1958 until 2019

 

Ana Čorić:

Community Music: perspektiva razvoja područja u (g)lokalnom kontekstu

Community Music: A Perspective of Its Development in the (G)local Context

 

Snježana Dobrota:

Povezanost stavova prema djeci izbjeglicama, interkulturalnih stavova i preferencija u glazbi svijeta – glazbeno-pedagoške implikacije

The Relationship between Attitudes towards Refugee Children, Intercultural Attitudes and World Music Preferences: Implications for Music Education

 

 

SJEDNICA 8: SAVREMENE PERSPEKTIVE U MUZIČKOJ EDUKACIJI

SESSION 8: CONTEMPORARY PERSPECTIVES IN MUSIC EDUCATION

12.30-13.50

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Valida Akšamija-Tvrtković

 

Goran Sučić:

Razvoj doživljaja umjetničkog djela kroz integrirani kurikulum u umjetničkim područjima u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju

Development of the Experience of a Work of Art through an Integrated Curriculum in the Artistic Fields of Early Preschool Education

 

Valida Akšamija–Tvrtković i Nermin Ploskić:

Savremeni izazovi u muzičkoj edukaciji

Contemporary Challenges of Music Education

 

Nerma Hodžić-Mulabegović:

Primjena kreativnih tehnika podučavanja u nastavi solfeggia

Application of Creative Teaching Techniques in Solfeggio Teaching

 

Ivana Hadžihasanović, Merima Čaušević, Indira Mahmutović:

Efekti programa muzičko-plesnih radionica na određene motoričke sposobnosti djece s oštećenjem sluha uzrasta od 13 i 15 godina

Effects of Music and Dance Workshops on the Motoric Abilities of Hearing-Impaired Children age 13 and 15

 

 

SJEDNICA 9: AKTUELNA ISTRAŽIVANJA U ETNOMUZIKOLOGIJI

SESSION 9: CURRENT RESEARCH IN ETHNOMUSICOLOGY

15.00-16.20

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Tamara Karača-Beljak

 

Mirza Kovač:

Odabrani digitalizirani islamski obredni melo-poetski oblici iz legata Akademika Cvjetka Rihtmana

Selected Digitized Islamic Ritual Melopoetic forms from the Endowment of Academician Cvjetko Rihtman

 

Vesna Ivkov:

Pojedine odlike izvođenja sevdalinke – primer interpretacije na harmonici

Some Features of the Sevdalinka Performance: An Example of Interpretation on the Accordion

 

Jakša Primorac:

Hipoteze o podrijetlu balkanske opore sekundne dijafonije

Hypotheses on the Origins of Balkan Rough Secondal Diaphony

 

Anči Leburić i Lidija Vladić-Mandarić:

Perspektive istraživanja muzičkih fenomena u okvirima kvalitativne metodologije

Researching Perspectives of Musical Phenomena within the Framework of Qualitative Methodology

 

TEMATSKA SJEDNICA 1

SPECIAL SESSION 1

16.30-17.30

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

 

100 GODINA OF ROĐENJA ZAIMA IMAMOVIĆA

100 YEARS FROM THE BIRTH OF ZAIM IMAMOVIĆ

 

Maja Baralić Materne, Sarajevo

etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa, BH Radio 1

ethnomusicologist, editor of music programmes, BH Radio 1

 

Nirha Efendić, Sarajevo

historičarka književnosti, kustosica za usmenu poeziju, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

literary historian, curator for oral poetry, National Museum of Bosnia and Herzegovina

 

Damir Imamović, Sarajevo

muzičar, član porodice

musician, family member

 

Lejla Kalamujić, Sarajevo

književnica, autorica biografije Zaima Imamovića

writer, author of Zaim Imamović’s biography

 

Tamara Karača Beljak, Sarajevo

etnomuzikologinja, profesorica, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

ethnomusicologist, professor, Academy of Music, University of Sarajevo

 

PLENARNO PREDAVANJE 2

KEYNOTE LECTURE 2

19.00-20.00

Jezik: Engleski

Language: English

 

David Clampitt

teoretičar muzike, profesor, Ohio State University, New York

music theorist, professor, Ohio State University, New York

 

Neobični dvojnici: Samo-dualni harmonijski sistemi u Beethovenovom op. 131 (1826) i Schubertovom Dvojniku (1828)

Uncanny Doubles: Self-dual Harmonic Systems in Beethoven op. 131 (1826) and Schubert Der Doppelgänger (1828)

 

 

SUBOTA, 12. DECEMBAR 2020.

SATURDAY, 12 DECEMBER 2020


SJEDNICA 10: INTERDISCIPLINARNI PRISTUPI MUZICI

SESSION 10: INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO MUSIC

10.00-11.20

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderator / Chair: Vladimir Đurišić

 

Sarina Bakić:

Muzička kritika u Bosni i Hercegovini

Music Criticism in Bosnia and Herzegovina

 

Ivana Seletković:

Uvod u fenomenologiju opere

Introduction to the Phenomenology of Opera

 

Ana Perunović Ražnatović:

Beethoven, društvo i izolacija – nekad i sad

Beethoven, Society and Isolation: Then and Now

 

Alma Ferović Fazlić i Sanja Nuhanović:

Režijski aspekti koncertne izvedbe

Directing Aspects of Concert Performances

 

SJEDNICA 11: MUZIKA I POLITIKA

SESSION 11: MUSIC AND POLITICS

11.30-12.50

Jezik: B/H/S, engleski

Language: B/C/S, English

Moderatorica / Chair: Vesna Andree Zaimović

 

Timur Sijaric:

F*ck the XXXXXXXXXX Government. Tragom socio-političke kritike u muzici SOUTH PARK-a

F*ck the  XXXXXXXXXX Government. Tracing SOUTH PARK’s Socio-political Critique in Music

 

Vladimir Đurišić:

Gluhi dron: Restauracija nacije iz duha poslije postmoderne

Deaf Drone: Restoration of the Nation from the Spirit of Post-Postmodernism

 

Amila Ramović:

Ajzlerijanski preokret: pokret unaprijed u muzici Heinera Goebbelsa

The Eislerian turn: Moving Forward in Heiner Goebbels’ music

 

Azra Imširović:

Stvaranje države kroz muziku: palestinski zvuci otpora

Creation of a State through Music: Palestinian Sounds of Resistance


 

SJEDNICA 12: MUZIKA KROZ PROSTOR I VRIJEME

SESSION 12: MUSIC ACROSS TIME AND SPACE

14.00-15.00

Jezik: engleski

Language: English

Moderator / Chair: Rijad Kaniža

 

Patrick Huang:

Harmonija sfera diljem Evroazije: Komparativna studija odabranih tekstova iz Stare Grčke i rane Kine

Harmony of the Spheres across Eurasia: A Comparative Study on Selected Texts of Ancient Greece and Early China

 

Olena Ushchapivska:

Muzička evokacija poezije Brodskog (na primjeru Petričenkovog vokalnog ciklusa Monolozi)

Musical Evocation of Brodsky’s Poetry (as exemplified by Petrychenko’s vocal cycle Monologues)

 

Matthew Sergeant:

KOPANJE ILI PODACI? Kritička usporedba praksi kuriranja online music streaminga i nezavisnih muzičkih distributera

DIGGING OR DATA?: A Critical Comparison of Curational Practices in Online Music Streaming and Independent Record Stores

 

SJEDNICA 13: ISKUSTVO MUZIKE U ERI COVID-19

SESSION 13: EXPERIENCE OF MUSIC IN THE ERA OF COVID-19

15.15-16.15

Jezik: engleski

Language: English

Moderator / Chair: Amila Ramović

 

Damir Imamović:

Fizičko prisustvo Glasa

Physical Presence of a Voice

 

Stefania deKenessey:

Kad muzika zašuti

When Music Falls Silent

 

Lucas Wink:

Otpor i virtuelna izvedba: zvuk, kreativnost i održivost u portugalskim bombosima u vrijeme panedmije

Resilience and Virtual Performance: The Sound, Creativity and Sustainability of Portuguese Bombos in Times of Pandemic

 

TEMATSKA SJEDNICA 2

SPECIAL SESSION 2

16.30-17.30

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S


IN MEMORIAM: DDR. ZIJA KUČUKALIĆ (1929–2020)

 

Moderator / Chair:

 

Ivan Čavlović, Sarajevo

muzikolog, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

musicologist, professor emeritus of the Sarajevo University, Sarajevo


Učesnici / Participants:

 

Maja Baralić Materne, Sarajevo

etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa, BH Radio 1

ethnomusicologist, editor of music programmes, BH Radio 1

 

Svjetlana Bukvich, New York City

kompozitorica, profesorica, City University of New York

composer, professor, City University of New York

 

Mladen Milićević, Los Angeles / Zagreb

kompozitor, profesor,Loyola Marymount University

composer, professor, Loyola Marymount University

 

Ankica Petrović, Split

etnomuzikologinja i socijalna antropologinja

ethnomusicologist and social anthropologist

 

Aleksandra Wagner, New York City

profesorica, Odsjek društvenih nauka, sociologija, The New School; psihoanalitičarka u privatnoj praksi

faculty, sociology, Schools of Public Engagement, The New School; Licensed Psychoanalyst

 

ZAVRŠNA DISKUSIJA

FINAL DISCUSSION

18.00-19.00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

 

Moderatorica / Chair:

Amila Ramović

 

 

Panelisti, učesnici Simpozija /

Panelists, Symposium participants:

 

Maja Baralić Materne

Vladimir Đurišić

Merima Čaušević

Damir Imamović

Lana Šehović Paćuka

 

 

KONTAKT

CONTACT

 

Aida Adžović

Sekretar Organizacionog odbora 12. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

Secretary of the Organisational Committee of the 12th International Symposium „Music in Society“

E. symposium@muzikolosko-drustvo.ba

M. +387 62 204 906

TWITTER-Cover

 

MD NAJAVLJUJE: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

U četvrtak 10. decembra 2020, Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu otvaraju 12. po redu izdanje bijenalnog međunarodnog muzikološkog simpozija „Muzika u društvu“.

Prema riječima jednog osnivača Simpozija, prof. emer. dr. Ivana Čavlovića, vizija iza utemeljenja Simpozija 1998. godine bila je „uspostaviti ratom prekinute ljudske veze i uključiti savremenu bosanskohercegovačku muzikologiju u svjetske muzikološke tokove“. Nakon 22 godine, Simpozij je u neprekidnom razvoju prevazišao namjere svojih osnivača, dosegavši poziciju jedne od najznačajnijih regionalnih tački susreta muzikologa, etnomuzikologa, muzičkih pedagoga, teoretičara muzike, te naučnika i eksperata iz srodnih oblasti koji su posvećeni istraživanju fenomena muzike u društvu.

Ove godine Simpozij nije zaustavila ni pandemija, te se on po prvi put održava u formi videokonferencije. Na ovaj će se način u virtuelnom Sarajevu susresti 59 učesnika iz deset zemalja, u četiri simpozijska programa.

Aktivnosti Simpozija započinju ceremonijom otvaranja u četvrtak, 10. decembra 2020. u 10 sati, na kojoj će se učesnicima obratiti predsjednica Muzikološkog društva Federacije BiH dr. Amila Ramović, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu mr. Ališer Sijarić, te prorektoresa za umjetnosti Univerziteta u Sarajevu dr. Tamara Karača Beljak.

Centralni program čine radne sesije koje će 10, 11. i 12. decembra predstaviti nova naučna saznanja iz različitih domena muzičke nauke i pridruženih disciplina. Posebna sesija bit će posvećena aspektima muzičkog života u dobu i obilježenom pandemijom COVID-19.

U programu su istaknuta i dva plenarna predavanja.

Počasna pozicija uvodnog predavanja data je dr. Lani Šehović Paćuka, muzikologinji i profesorici na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koja će u svom izlaganju iznijeti dio istraživanja predstavljenog u knjizi Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva, objavljenoj 2019. godini u izdanju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Predavanje dr. Šehović Paćuke naslovljeno „Mijenjanje percepcije o prisustvu umjetnica na koncertnom podiju: studija slučaja sarajevskih a la franca caféa (1878-1918)” bit će održano u četvrtak, 10.12.2020, s početkom u 18 sati.

Drugo uvodno predavanje održat će dr. David Clampitt, uvaženi teoretičar muzike, nekad profesor na Yale University, a danas na Oklahoma State University, dobitnik nagrade za naučni rad American Society for Music Theory. Njegovo predavanje vezano je za specifičnu primjenu matematičkih teorija u muzičkoj analizi, a tematski je vezano uz ovogodišnje obilježavanje 250 godišnjice od rođena Ludwiga van Beethovena. Predavanje Davida Clampitta pod naslovom „Neobični dvojnici: Samo-dualni harmonijski sistemi u Beethovenovom op. 131 (1827) i Schubertovom Dvojniku“bit će održano u petak, 11. decembra 2020, s početkom u 19 sati.

Program Simpozija uključuje i dva tematska susreta posvećena ličnostima od historijskog značaja za muziku u Bosni i Hercegovini.

U petak, 11.12. 2020 u 16.30 bit će priređen skup naslovljen „100 godina od rođenja Zaima Imamovića“. O ulozi Zaima Imamovića na ovom susretu govorit će etnomuzikologinja mr. Maja Baralić Materne, urednica muzičkog programa BH Radija 1, historičarka književnosti dr. Nirha Efendić, kustosica za usmenu poeziju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, književnica Lejla Kalamujić, autorica biografije Zaima Imamovića, etnomuzikologinja dr. Tamara Karača Beljak, profesorica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, te Damir Imamović,muzičar i član porodice Zaima Imamovića.

Finale Simpozija bit će obilježeno skupom u povodu smrti ddr. Zije Kučukalića, kapitalne ličnosti za razvoj muzikologije u Bosni i Hercegovini, i posebno Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. O Ziji Kučukaliću govorit će kolege i studenti, mr. Maja Baralić Materne, Svjetlana Bukvich, kompozitorica i profesorica na City University of New York, dr. Mladen Milićević, kompozitor i profesor na Loyola Marymount University u Los Angelesu, dr. Ankica Petrović, etnomuzikologinja i socijalna antropologinja, ranije profesorica na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i University of California, Los Angeles, te dr. Aleksandra Wagner, danas profesorica na The New School, New York i psihoanalitičarka u privatnoj praksi, nekoć studentica Zije Kučukalića na Odsjeku za muzikologiju sarajevske Muzičke akademije.

Svi programi 12. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” bit će dostupni za javnost. Link za pristup bit će objavljen u srijedu, 9.12.2020. na internet stranici Muzikološkog društva www.muzikolosko-drustvo.ba, te Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu www.mas.unsa.ba. na kojima se nalazi i program cijele konferencije.

Program Simpozija moguće je preuzeti na ovom linku.

Kontakt: symposium@muzikolosko-drustvo.ba, 062 971 174

Cover-WEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo izdanje Časopisa za muzičku kulturu Muzika

Sa zadovoljstvom predstavljamo novi broj Časopisa za muzičku kulturu Muzika koje je priredila nova glavna i odgovorna urednica Fatima Hadžić! Autori tekstova u broju II/2019 su Jelena Cvetković Crvenica, Milica Jovanović, Sonja Cvetković, Valida Akšamija-Tvrtković, Miloš Marinković, Stajka Rajić, Marijana Kokanović Marković, Ardian Ahmedaja i Jasmina Talam. Ovim izdanjem predstavljamo i novi vizuelni identitet za koji zaslužan grafički dizajner Adnan Suljkanović.

Muzika je internacionalni muzikološki časopis, jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini, koji od 1997. godine kontinuirano izlazi u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Indeksiran je u: Répertoire International de Littérature Musicale (RILM); The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); EBSCO Information Services; CEEOL (Central and East European Open Library).

Aktuelni broj dostupan je na sljedećem LINKU:

 

 

Muzika-2019_2 (dragged)

Cover-WEB

NOVI ROK! Poziv za radove: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”


Cover-WEB

12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 10-12.12.2020. 

*Novi termin!*

*Produžen poziv za radove!*

*Simpozij u online formatu!*

 

***

 

Organizatori

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja

ONLINE!

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavili su u aprilu poziv za radove na 12. Međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“. Uslijed promjena uslova organizacije uzrokovanih pandemijom Covid-19, Upravni odbor Muzikološkog društva donio je odluku da se ovo izdanje Simpozija održi u formatu online konferencije u novom terminu, 10-12. decembra 2020, te da se poziv za radove produži do 20. septembra 2020.

 

 

Poziv za radove

Muzikološko društvo Bosne i Hercegovine i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju Poziv za radove za 12. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”.  Simpozij tradicionalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju akutnih pitanja muzike i muzikologije. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Kotizacija iznosi 30 € i uključuje programsku knjižicu.

Recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova 12. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ tokom 2022. godine (engleska ili b/h/s verzija), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO.

Prijave slati na prijavnom obrascu do 20. septembra 2020. na e-mail adresu symposium@muzikolosko-drustvo.ba. Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje u .doc i .pdf formatu. Cjelokupan poziv također možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

 

Programski odbor će konačnu odluku o odabranim radovima objaviti do 1. oktobra 2020. na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba). Informacije o programu će biti objavljene nakon ovog datuma.

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na symposium@muzikolosko-drustvo.ba ili putem telefona +387 62 971 174.

Molimo Vas da ovaj poziv proslijedite zainteresiranim kolegama i radujemo se vašem učešću u decembru!

 

PROGRAMSKI ODBOR

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Zdravko Blažeković, The Graduate Center, City University of New York

Dr. Amra Bosnić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naila Ceribašić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Dr. David Clampitt, School of Music, Ohio State University

Dr. Merima Čaušević-Purić, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Ivan Čavlović, prof. emer, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Snježana Dobrota, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

Akademik Nikša Gligo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naida Hukić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Tamara Karača Beljak, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Amila Ramović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Branka Rotar Pance, Akademija za glasbo, Univerzitet u Ljubljani

Dr. Leon Stefanija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Ljubljani

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Ena Brdar Plakalo, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Maja Baralić Materne, Javni RTV servis BIH

Dr. Ivan Čavlović, prof. emer, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Refik Hodžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Lamija Hasković, Osnovna muzička škola Mladen Pozajić

Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Mirza Kovač, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naida Kuljuh, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Nermin Ploskić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Amila Ramović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu, Predsjednica OO

 

 

Informacije o Simpoziju redovno ćemo ažurirati na našim zvaničnim kanalima:

FacebookTwitterInstagram

 

 

 

In memoriam ddr. ZIJA KUČUKALIĆ (Sarajevo, 25. II. 1929–Amsterdam, 18. III. 2020)

In Memoriam

Ddr. Zija KUČUKALIĆ

(Sarajevo, 25. II. 1929–Amsterdam, 18. III. 2020)

U završnici pripreme za izdavanje Zbornika radova za Ziju Kučkalića, koji je posvećen 90-toj godišnjici života i rada, saznali smo da je prof. Kučukalić premio u bolnici u Amsterdamu. Smrću prof dr. Zije Kučukalića bosanskohercegovačka muzikologija je izgubila najznačajniju ličnost u svojoj historiji. Oprostili smo se od njega, od javnosti gotovo zaboravljen, od struke uvažavan i cijenjen kao osnivač institucionalne muzikologije na čiji će se pisani opus ugledati svaki današnji i budući ozbiljan muzikolg, naprosto zato jer je, pogotovo u nekim oblastima, neprevaziđen i zadugo nenadoknadiv.

Muzikom se počinje baviti već u toku Drugog svjetskog rata (1944) učeći svirati na gitari i harmonici. Nakon završetka rata upisao je novoosnovanu Državnu srednju muzičku školu (1945) gdje uči klarinet i teoretske predmete. Tri razreda Srednje muzičke škole završio je u Sarajevu (1947), a kako je nakon gimnazije počeo studirati Historiju umjetnosti i kulture, četvrti razred je završio u Zagrebu. Završava studij na Filozofskom fakultetu (1953), a na Muzičkoj akademija Sveučilišta u Zagrebu, Historijsko-teoretski odsjek, diplomira  u klasama prof. Josipa Andreisa i dr. Krešimira Kovačevića s temom Franjo Maćejovski, život i djelo (1954). Za diplomski rad dobio je nagradu Hrvatskog glazbenog zavoda “Dr. Pavao Markovac”.

Doktorat nauka iz oblasti muzikologije temom Razvojne karakteristike i dostignuća srpske romantične solo pjesme stekao je (1969) u klasi prof. Dragotina Cvetka na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Drugi doktorat s radom pod naslovom Die Struktur des Kunstwerks: Mit besonderer Berücksichtigung der Musik (Struktura umjetničkog djela s posebnim osvrtom na muziku) stekao je (1987) na Interdisciplinarnom fakultetu u Amsterdamu u klasi Jana Alera. Usavršavao se na studijskim boravcima u Münchenu, Beču, Darmstadtu, Kölnu, Parizu, Utrechtu, Sieni i Amsterdamu.

Nakon diplomiranja postaje urednikom muzičkog programa na Radio-stanici Sarajevo (1954–1963), a istovremeno počinje predavati Historiju muzike i druge teoretske predmete u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu i na Muzičkoj akademiji, najprije kao honorarni asistent (1957) i predavač (1961), a zatim u stalnom radnom odnosu, prolazeći kroz  akademska zvanja docenta (1965), vanrednog profesora (1970) i redovnog profesora (1975). Predavao je Opštu istoriju muzike, Istoriju jugoslovenske muzike, Istoriju likovne umjetnosti i Muzičku estetiku. Historiju muzike predavao je na  Višoj pedagoškoj školi – muzička grupa (1956–1964) i na Odjeljenju Muzičke akademije u Tuzli (1982–1987). Predavao je obligatnu historiju muzike na Akademiji umetnosti – Departman muzičke umetnosti u Novom Sadu (od 1978) i značajno je pridonio osnivanju njene Katedre za muzikologiju (1989).

Uređivao je časopis Zvuk (1967–1986), a objavljivao je i u bh. i jugoslavenskim listovima Savremeni akordi, Pro musica, Pregled, Svijet, Odjek, Borba, Politika, Muzikološki zbornik (Ljubljana), International Review of the Aestetics and Sociology of Music (Zagreb), Nuova rivista musicale italiana (Italija), Česka hudbni společnost (Češka). Dugi niz godina objavljivao je muzičke kritike u sarajevskom dnevnom listu Oslobođenje. Pisao je i komentare za muzičke emisije na Radio Sarajevu i surađivao s programima Radio Beograda, Zagreba, Ljubljane i Skoplja. Sarađivao je u izdanjima Leksikografskog zavoda Hrvatske (Muzička enciklopedija, Leksikon jugoslavenske muzike, Enciklopedija Jugoslavije) s natuknicama iz područja muzike u Bosni i Hercegovini.

Bio je predavač na katedrama Narodnog i Radničkog univerziteta, te sarađivao sa Društvom prijatelja muzike i Muzičkom omladinom. Držao je predavanja u Ljubljani, Beču, Amsterdamu, Utrechtu i Bruxellesu. Od 1987. živio je u Amsterdamu u slobodnoj profesiji gostujućeg predavača u oblasti teorije umjetnosti i sistematske muzikologije. U tom periodu posebno se bavi istraživanjem na području fenomenologije i fenomenološke interpretacije muzike. Učestvovao je na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

 

Bio je dekan Muzičke akademije u Sarajevu (1981–1983), predsjednik UKBiH u nekoliko mandata, član Upravnog odbora SOKOJ-a, voditelj Festivala narodnih pjesama i igara „Ilidža” (1964–1967),  član brojnih stručnih komisija u BiH i Jugoslaviji.

 

Dobitnik je niza nagrada i priznanja od muzičkih institucija u Bosni i Hercegovini (Nagrada UKBiH za knjigu Razvoj muzike, 1966; za istraživanje bh. muzike, 1974; spomen diploma, 1980; Povelja Narodnog pozorišta u Sarajevu, 1971), jugoslavenskih institucija (Medalja „Vatroslav Lisinski”, 1970; Zlatna medalja SOKOJ-a, 1971; Plaketa Muzičke akademije u Zagrebu, 1981; diploma o počasnom članstvu Udruženja muzičkih pedagoga Jugoslavije, 1986) i društvenih organizacija (Spomen plaketa grada Sarajeva, 1966; Orden rada sa srebrnim vijencem, 1971; nagrada Republičke zajednice za kulturu za knjigu Srpska romantična solo pjesma, 1975; Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima, 1980; Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva, 1982; nagrada „Veselin Masleša” za muzikologiju i muzičku publicistiku, 1986).

 

Penzioniran je kao redovni profesor na Muzičkoj akademiji (1. II. 1991).

Osnovna djelatnost ddr. Zije Kučukalića je muzička pedagogija u kojoj se pojavljuje kao osnivač institucionalne muzikologije u Bosni i Hercegovini od 1957. kada postaje asistentom na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Pedagoški rad ddr. Kučukalića imao je dva smjera. Jedan je predavačko-odgojiteljski na Muzičkoj akademiji, drugi autorski koji se opredmećuje muzičkom publicistikom, prije svega u pisanju udžbenika za muzičku kulturu u osnovnim i srednjim školama. U njegovoj pedagoškoj radionici odškolovani su brojni bosanskohercegovački muzikolozi, među kojima su Milorad Milić, Bojan Bujić, Dujka Smoje, Slobodan Špirić, koji čine tzv. zlatnu četvorku Sivecovih i Kučukalićevih studenata. Gorana Doliner-Čaldarović, Ljiljana Ivanović i Željka Stijačić bile su i njegove asistentice, u početku akademske karijere i Bojan Bujić, a brojne njegove studentice poput Mirne Marić-Krešić, Aleksandre Wagner, Eme Uzunović-Stojanović, Ubavke Prusine, Vesne Andree i danas su aktivne u svojoj ili nekoj drugoj profesiji. Ovom nabrajanju moram dodati i imena njegovih preminulih studentica Mirjane Dizdarević i Željke Kordić, koje su ostvari(va)le muzikološku karijeru na Radio Sarajevu kao priznate muzičke urednice.

Većina pobrojanih muzikologa izašlih iz Kučukalićeve škole su danas, osim u malobrojnim slučajevima, odsutni i žive i djeluju u drugim sredinama Engleskoj (dr. Bojan Bujić do penzionisanja), Kanadi (dr. Dujka Smoje), SAD-u (dr. Aleksandra Wagner), Hrvatskoj (dr. Gorana Doliner-Čaldarović – 7. VIII. 1945–8. III. 2020, dr. Mirna Marić-Krešić) i drugdje. Danas u Bosni i Hercegovini djeluje mali broj aktivnih muzikologa poteklih iz pedagoške škole ddr. Zije Kučukalića, poput Branke Bošnjak-Glumac (16. IV. 1941–26. II. 2020), Eme Uzunović-Stojanović, mr. Mirele Šečić-Miličević, Ubavke Prusine, Vesne Andree-Zaimović.

Nezaboravljena imena su i nekada aktivne muzikologinje, muzičke spisateljice, saradnice u institutu, urednice na radiju, uz već spomenute, Željka Kordić i  Mirjana Dizdarević, mr. Polomik Tünde, Vesna Stanivuković, ali i svi diplomirani studenti prof. Kučukalića koji su radili u medijima, školama i na drugim mjestima u svojim životnim sredinama širom Bosne i Hercegovine i socijalističke Jugoslavije, a danas i širom svijeta.

Kod prof. Kučukalića je diplomiralo ukupno 48 studenata, magistriralo 11 i doktoriralo 4. No, treba reći da nisu svi njegovi studenti bili iz Bosne i Hercegovine. Bilo je i studenata sa Kosova, iz Vojvodine, Dalmacije i iz drugih područja koja su gravitirala prema Sarajevu kao akademskoj prijestolnici Bosne i Hercegovine i jednoj od nekolicine u socijalističkoj Jugoslaviji. Svi ti studenti dolazili su u Sarajevo na studij muzikologije iz nekoliko razloga od kojih je najvažniji bio studij muzikologije upravo kod profesora Kučukalića.

Širina tematskog obuhvata završnih radova kod prof. Kučukalića je prilično obuhvatna i tematski i formalno. Upravo na četiri doktorske disertacije kojima je prof. Kučukalić bio mentor može se zorno pokazati naznačeni obuhvat: domaća muzika (dr. Hranislav Đurić Muzika Srba u prvoj polovini XIX veka u svetlu novijih istraživanja), struktura muzičkog djela domaće muzike (dr. Toma Prošev Kompoziciono-tehnička i stilska opedjeljenja savremene makedonske muzike), jedan važan historijski formalni obrazac (dr. Dragoljub Katunac Scarlatijeva sonata) i jedna savremena estetika muzike (dr. Tarik Muranović Tokovi dostignuća polifonije XX stoljeća). U diplomskim i magistarskim studentskim radovima prof. Kučukalić je posebno insistirao na bosanskohercegovačkim temama.

Drugi segment pedagoškog djelovanja prof. Kučukalića jeste muzička udžbenička publicistika. Njegovi pisani radovi u oblasti muzičke pedagogije se odnose na pisanje udžbenika za  gimnazije i radove opšteg pedagoškog karaktera. U opusu udžbeničke literature izdvajaju se Osnovi muzičkog obrazovanja za prvi razred gimnazije (1963) i Razvoj muzike za II razred gimnazije (1965). Obje knjige su historiografske kompilacije razvoja muzike onako kako to tretiraju svi dobri udžbenici muzike u gimnazijama. Od radova iz opšte muzičke pedagogije najvažniji je Kučukalićev rad Muzika i škola. U ovoj knjizi je priručnički obuhvaćeno sažeto znanje o muzici iz raznih aspekata metodom praktički uobličene didaktičke potrebe za „brzim i neposrednim uvidom u probleme“ (str. 3) koji su trenutno zanimljivi za nastavnika muzike. Ti su aspekti pedagoški, historijski, izražajni, estetski, sociološki i sl., u kojima vlada jedna osnovna teza sublimirana u samom predgovoru: „muziku učimo muzikom“.

Prof. Kučukalić je pedagoškim djelovanjem razvio školu bosanskohercegovačkih  muzikologa, ali je i vlastitim istraživačkim zanimanjima odredio neke od smjernica daljeg razvoja muzikologije u Bosni i Hercegovini. Muzikološka područja koja je zacrtao svojim radovima su: historija južnoslavenske muzike, historija muzike u Bosni i Hercegovini, muzička estetika i muzička publicistika i kritika. U području južnoslavenske muzike najrelevantniji je njegov rad Srpska romantična solo pjesma (1975), a iz područja historije muzike u Bosni i Hercegovini diplomski rad (1954) i napis o Franji Matějovskom (Zvuk, 1965), zatim Likovi savremenih bosanskohercegovačkih kompozitora (1961) i kraća studija The development of musical culture in Bosnia and Herzegovina (1967), čiji je sažetak objavljen i na njemačkom jeziku kao Die Tonkunst Bosniens und Herzegovina in Vergangenheit und Gegenwart (Zvuk, l967). U knjizi Likovi savremenih bosanskohercegovačkih kompozitora ddr. Kučukalić monografski obrađuje 20 kompozitorskih likova i tri muzikologa s potpunim biografskim i bibliografskim podacima koji su danas dragocjeni za proučavanje muzičkog stvaralaštva u Bosni i Hercegovni poslije Drugog svjetskog rata. Druga važna knjiga ddr. Kučukalića iz područja historije muzike u Bosni i Hercegovini je The development of musical culture in Bosnia and Herzegovina (1967). I ona je nevelikog obima od 65 stranica i nevelikog formata. Knjiga tretira historiju muzike u Bosni i Hercegovini po periodima: „period srednjovjekovne Bosne, period turske vladavine, period Austro-Ugarske okupacije, period između dva svjetska rata, savremeno doba.“ (str. 11)

Navedeni i izdvojeno kratko opisani radovi su samo knjiški radovi za koje se može vezati stroga autorska istraživačka nakana i sigurna muzikološka vrijednost. Ddr. Kučukalić je iz oblasti južnoslavenske i bosanskohercegovačke muzike napisao i niz članaka koji imaju karakter ozbiljnog naučnog opisa neke institucije povodom godišnjice postojanja, kompozitora i njegova djela s analitičkim postupcima koji otkrivaju kompoziciono-tehničke i stilske karakteristike, neke kompozitorske godišnjice, ili naprosto enciklopedijskog članka i sl.

Estetika muzike bila je zastupljena u Kučukalićevom kritičarsko-publicističkom radu, a posebno u studiji Die Struktur des Kunstwerks mit besonderer Berücksichtigung der Musik (Struktura muzičkog djela s posebnim osvrtom na muziku, 1987), što je njegov drugi doktorat odbranjen u Holandiji pod mentorstvom prof. Jana Alera. Autor naglašava važnost ove knjige u njegovom spisateljskom opusu i kaže: „Ovdje priložena umjetničko-filozofska rasprava o strukturi umjetničkog muzičkog djela predstavlja teorijski zaključak moje životne aktivnosti kao muzičara, muzikologa i muzičkog kritičara.“ Autor u ovoj knjizi temeljito obrađuje probleme oko fenomenološkog tumačenja muzičkog djela kao muzičke strukture, uvodeći u istraživački problem fenomene iz filozofije, estetike, historije, muzičke teorije i muzičke analize, da bi došao do zaključka da u umjetničkoj muzici struktura djeluje kao sinteza forme i sadržaja. Rad se bavi fenomenološkim pristupom muzičkom djelu kao muzičkoj esenciji, supstituciji i konvenciji, a koji se ispoljava u zapisanom tekstu kao interpretiranom zvuku, slušno u subjektivnoj svijesti izvođača i memorisano u subjektivnoj svijesti nakon izvođenja. Kučukalić u svom fenomenološkom istraživanju koristi ideje Edmunda Husserla, Nicolaia Hartmanna i Romana Ingardena kao filozofe fenomenološke orijentacije, zatim Johanna Friedricha Herbarta i Eduarda Hanslicka kao začetnike ontološkog tumačenja muzičkog djela, Augusta Halma, Hansa Mersmanna, Heinricha Schenkera, pa i Igora Stravinskog kao estetičare, muzičke teoretičare i muzičare s novim idejama kako fenomenološkom metodom redukcije dovesti muzičko djelo do osnovne linije, ideje, misli, energije, kompozitorskog izbora i sl. Koristi također i ideje Arnolda Schönberga, Feruccia Bussonija, zatim Theodora Adorna i Carla Dahlhausa, Zofie Lisse, Borisa Asafjeva i drugih, kako bi dokazao i fundirao svoje ideje o suštini muzičkog djela kroz raspravu o muzičkoj strukturi. Osnovna ideja je da se muzičko djelo posmatra slojevito kao struktura jedinstva dijelova i cjeline kroz pojave osnovne ideje koja je često neodgonetljiva, ali strukturno moguće predstavljiva kroz ritam kao horizontalnu strukturu, melodiju kao dvodimenzionalnu strukturu i harmoniju kao vertikalnu organizaciju, i samu strukturu koja je uvijek jedinstvo forme i sadržaja. Parametre strukture tumači kao cjelinu muzičkog djela, odnosno muzičko djelo tumači kao sadržajno-formalnu strukturu.

Posebna oblast Kučukalićevog rada čvrsto u vezi s njegovim muzikološkim likom je primijenjena muzikologija, muzičko uredništvo i specijalno muzička kritika. Urednički rad u muzičkoj redakciji Radio Sarajeva (1954–1963) je bio naročito zanimljiv, najprije zbog toga jer je radio na sasvim novom poslu za koji se nije školovao na studiju u Zagrebu, a koji je bio nadasve dinamičan i zahtjevan, pun novih obaveza, brojnih poznanstava s domaćim i stranim umjetnicima, a naročito zbog toga jer je taj posao omogućavao punu slobodu u oblikovanju emisija i pisanju tekstova stručnog i edukativnog karaktera. Radio je na oblikovanju emisija iz oblasti klasične muzike, a vrlo često i kao urednik emisija narodne muzike. Tu je upoznao tadašnje značajne izvođače narodne muzike i melografe koji su u studijima Radio Sarajeva snimali izvođače izvorne narodne muzike, npr. Vladu Miloševića čiji je povremeni rad na Radio Sarajevu intenzivno pratio i s kojim je sarađivao kao urednik muzičkih emisija. Od obaveznih uredničkih radova značajna je njegova emisija “Kompozitor nedjelje”. Uređivao ju je od 1956. do 1960. u udarnim terminima ponedjeljkom u 18,45 ili u 21 sat, isključivo s domaćim kompozitorima ondašnje Jugoslavije.

U vrijeme rada na Radio Sarajevu potrebno je naglasiti da je ddr. Kučukalić jedan od osnivača Kamernog orkestra Radio Sarajeva koji će 1962. prerasti u Simfonijski orkestar Radio Sarajeva i biti jednim od tri simfonijska orkestra u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Također je važno da je ddr. Kučukalić bio i dirigentom nekoliko koncerata s Kamernim orkestrom.

Drugi važan segment njegova uredničkog rada jeste djelatnost na uređivanju časopisa Zvuk. Zvuk je izlazio je od 1932. sve do 1990, a njegov najduži period od 1967. do 1986, bio je u Sarajevu pod uredništvom ddr. Zije Kučukalića. Časopis je izlazio svakog mjeseca ili četiri puta godišnje kako je izlazio sve do kraja sarajevskog, ali i kratkog zagrebačkog perioda. Zvuk je danas nezaobilazan za svakog istraživača muzičkog života tokom postojanja socijalističke Jugoslavije jer je sadržajem obuhvatao sva njena područja muzičkog života i jer su o tome pisali istaknuti muzički pisci, a mnogi mlađi su dobijali šansu da objave svoj rad, naravno, ako je zadovoljio poprilično stroge kriterije jugoslavenskog uredništva i samog urednika ddr. Kučukalića. Ddr. Kučukalić ne samo da je uređivao dugi niz godina časopis Zvuk, već je u njemu objavio svoje brojne izvorne radove, ali još češće one publicističkog tipa.

Glavni aspekt Kučukalićevog publicističkog rada bilo je intenzivno bavljenje muzičkom kritikom. Bez ikakve glorifikacije može se reći da je najznačajniji muzički kritičar u historiji muzičke kritike u Bosni i Hercegovini bio upravo ddr. Zija Kučukalić. Ddr. Kučukalić je bio profesionalni muzički kritičar koji je sustavno pratio muzičke događaje i objavljivao muzičke kritike u dnevnim novinama i stručnim časopisima. Kučukalić se prihvatio pisanja muzičke kritike kao sastavnog dijela svoje ukupne muzičke i muzikološke djelatnosti. Naprosto je prigrlio taj zadatak kao muzikološku sudbinu u vrijeme kada nije bilo diplomiranih muzikologa, a niti redovne stručne muzičke kritike. Treba samo prelistati izdanja Oslobođenja, Odjeka, Zvuka i drugih bosanskohercegovačkih i jugoslavenskih novinskih izdanja iz 50-tih, 60-tih, 70-tih i 80-tih godina prošlog stoljeća i vidjeti visoki stručni i literarni nivo Kučukalićevih muzičkih kritika u kojima je izražavao svoje mišljenje koje nije baš uvijek išlo u prilog umjetnicima kada bi koncertno prezentirali muzička djela.

Prof. Kučukalić je obavljao mnoge dužnosti, među kojima su neke u ono vrijeme bile jako važne za funkcioniranje muzičkog života u Bosni i Hercegovini. Jedna od tih dužnosti je vođenje Udruženja kompozitora Bosne i Hercegovine (1963–1972). Udruženje je bilo veoma važna cehovska institucija koja je okupljala kompozitore, muzikologe i muzičke pisce da bi zajednički radili na propagiranju i zaštiti stvaralačkog dijela muzičkog života, kompozitorstva i pisanja o muzici.

Ono što se mora spomenuti u biografiji prof. Kučukalića jeste njegovo bavljenje filatelijom. Taj je njegov hobi nakon odlaska u Amsterdam dignut na profesionalni nivo. U toj novoj životnoj sredini prof. Kučukalić je u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, prije nego što će konačno dobiti svoju zasluženu penziju, živio od filatelije, razmjenjujući ili prodavajući markice. Filatelijom se prema vlastitom iskazu počeo baviti kada je imao 5–6 godina. Evo kako prof. Kučukalić objašnjava svoje filatelističke nakane u sklopu objavljivanja nekih svojih udžbenika: „Ovaj udžbenik je ilustrovan slikama muzičkih instrumenata, folklornih igara i istaknutih kompozitora s poštanskih maraka raznih zemalja. Pored grafičke vrijednosti, one govore i o tome koliko se u cijelom svijetu cijeni muzička kultura i njeni nosioci i s kolikom se pažnjom izdaju prigodne marke njima posvećene. Time filatelija postaje pomoćno sredstvo u spoznavanju, sagledavanju i doživljavanju muzičke kulture, njenih vrijednosti i njenih predstavnika.“

Na kraju ovog podsjećanja posvećenog jednom od najvažnijih likova muzičke prošlosti u Bosni i Hercegovini, može se reći da je u oblasti muzikologije lik ddr. Zije Kučukalića nezamjenjiv i najvažniji od kada se može govoriti o početku muzikologije, odnosno muzičke nauke u Bosni i Hercegovini. Značaj ddr. Kučukalića je prije svega u osnivanju institucionalne muzikologije u Bosni i Hercegovini kao djelatnosti koja će opredmetiti potrebu muzičke nauke i društva u cjelini za novim stepenom razvoja, jer bez stalno novih istraživačkih pogleda na prošlost i sadašnjost, muzika kao sveopšte važna ljudska djelatnost nema razvoja niti društvo u kojem se ona razvija nema napretka u kulturno-historijskom pogledu. Upravo tu kariku između muzikoloških pokušaja i muzičke nauke kao etablirane pojave u jednoj kulturnoj sredini, ispunjava dolazak ddr. Kučukalića na muzičku scenu u Bosni i Hercegovini. Nakon završetka studija u Zagrebu vraća se u Sarajevo i njegova početna svestrana angažovanost na više polja muzikološke djelatnosti, počevši od uredničke uloge na Radio Sarajevu do predavačke djelatnosti na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, između kojih se u metodološkom smislu popunjava polje djelatnosti osnivača muzičkih institucija i organizatora muzičkih događaja, istraživača muzičke prošlosti i sadašnjosti i pisca nekoliko značajnih studija o muzici u Bosni i Hercegovini. Tako širokom djelatnošću bavi se samo stručnjak koji ima pouzdanja u svoje sposobnosti, koji je svjestan potreba za razvoj djelatnosti koji dižu nivo muzičkog života sredine u kojoj živi i stvara. Po tome je ddr. Kučukalić značajan kao muzički, ali i društveni lik, i to svakako treba imati na umu kod ugledanja i traženja uzora savremenika u prošlosti i kod svakih pa i budućih istraživanja muzičke i kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine.

 

Dr. Ivan Čavlović, prof. emeritus

SPRAT-I-20190506110228

Poziv za radove: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove na 12. Međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“

 

12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 27-30.10.2020.

Poziv za radove

 

 

Organizatori

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove na 12. Međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“. Simpozij tradicionalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju akutnih pitanja muzike i muzikologije. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

 

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Kotizacija iznosi 30 € i uključuje programsku knjižicu i druge materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

Recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova 12. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ tokom 2022. godine (engleska ili b/h/s verzija), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO.

 

Prijave slati na prijavnom obrascu do 10. aprila 2020. na e-mail adresu info@muzikolosko-drustvo.ba.  Prijavni obrazac možete preuzeti u .doc i .pdf formatu.

Cjelokupan poziv također možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

 

Programski odbor će konačnu odluku o odabranim radovima objaviti do 1. maja 2020. na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba). Informacije o programu, registraciji, putovanju i smještaju bit će objavljene nakon ovog datuma.

 

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na info@muzikolosko-drustvo.ba ili putem telefona +387 62 971 174.

Molimo Vas da ovaj poziv proslijedite zainteresiranim kolegama i nadamo se da ćemo se sresti u Sarajevu u oktobru!

 

 

PROGRAMSKI ODBOR

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Zdravko Blažeković, The Graduate Center, City University of New York

Dr. Amra Bosnić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naila Ceribašić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Dr. David Clampitt, School of Music, Ohio State University

Dr. Merima Čaušević-Purić, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Ivan Čavlović, prof. emer, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Snježana Dobrota, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

Akademik Nikša Gligo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naida Hukić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Tamara Karača Beljak, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Amila Ramović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Branka Rotar Pance, Akademija za glasbo, Univerzitet u Ljubljani

Dr. Leon Stefanija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Ljubljani

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Ena Brdar Plakalo, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Maja Baralić Materne, Javni RTV servis BIH

Dr. Ivan Čavlović, prof. emer, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Refik Hodžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Lamija Hasković, Osnovna muzička škola Mladen Pozajić

Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Mirza Kovač, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naida Kuljuh, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Nermin Ploskić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Amila Ramović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu, Predsjednica OO

 

 

Informacije o Simpoziju redovno ćemo ažurirati na našim zvaničnim kanalima:

Zvanična stranicaFacebookTwitterInstagram

 

 

B5 Ai

 

 

 

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.

Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150-200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu.

Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu Uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba, najkasnije do 15. marta 2020. godine.

Sve potrebne informacije o izradi i pripremi teksta pogledati na: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/

 

Muzikološko društvo FBiH

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

ISSN: 1512-5297 (print)

ISSN: 2490-2489

Promocija knjige “Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva” autorice dr. Lane Paćuka

5dbac86e-458c-4b71-9a2c-7b820a0a0a78-knjiga-zenski-identiteti-u-muzickom-zivotu-austrougarskog-sarajeva-preview

Stranice Ženskih identiteta, čije su publiciranje podržali Austrijski kulturni forum te Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu, daju uvid u jedno od kulturološki najdinamičnijih razdoblja u historiji BiH ukazujući da su žene bile glavne nositeljice muzičke prakse pristigle s dolaskom austrougarske uprave.

Promocija knjige Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva autorice dr. Lane Paćuka bit će održana u utorak, 5.11.2019. godine u Bošnjačkom institutu – Fondacija Adila Zulfikarpašića s početkom u 19 časova. Knjiga zasnovana na primarnim muzikološkim izvorima te istraživanjima sprovedenim u arhivima u BiH, Hrvatskoj, Austriji i Mađarskoj, ubraja se u prvu domaću muzikološku publikaciju koja se bavi položajem, značajem i ulogom žena u razvoju muzičkog života Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Autorica knjige, dr. Lana Paćuka, pripada mlađoj generaciji bosanskohercegovačkih muzikologa, a do sada je objavila preko 20 naučno-istraživačkih radova, izloženih na simpozijima i naučnim konferencijama u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Godine 2014. imenovana je za glavnu i odgovornu urednicu Časopisa za muzičku kulturu Muzika, jedinog indeksiranog muzikološkog časopisa u BiH. Trenutno djeluje kao profesorica i šefica Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Promocija knjige “Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva autorice dr. Lane Paćuka

Utorak, 5. novembar 2019. u 19.00 sati

Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića

Učestvuju:
dr. Tamara Karača Beljak
dr. Jasmina Talam
dr. Fatima Hadžić
dr. Lana Paćuka
Maja Ačkar Zlatarević, klavir

Promocija knjige, plakat_1