Publikacije

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje časopis za muzičku kulturu Muzika, Zbornik radova Međunarodnog muzikološkog simpozija “Muzika u društvu”. Društvo podržava izdavanje knjiga renomiranih autora iz domena muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i muzičke pedagogije, kao i audio publikacija lokalnih istaknutih muzičara i ansambala.